Hoppa till huvudinnehållet

Det stora flyttlasset den 31/1

5 februari, 2018

En viktig del i en modern djurparksverksamhet är att organisera och realisera in- och utflytt av djur. Detta är viktigt inom de olika internationella avelsprojekt för hotade djurarter som vi deltar i (EEP/ESB), eftersom byten av djur säkerställer att en så stor genetisk variation som möjligt skapas, men det är även av stor vikt för att vi skall kunna bibehålla de artspecifika sociala grupper som är så viktiga för djurens välmående.

Ur detta perspektiv har den senaste tiden varit väldigt spännande och händelserik i djurparken då vi har organiserat och genomfört flera djurflyttar under kort tid! Under en enda dag, 31/1, så lastades och transporterades nämligen fyra stycken individer av tre olika arter från oss i Borås till andra för oss väl kända djurparker i Europa och i Sverige! Individerna som flyttade just denna dag var våra 19 månader gamla Geparder Tomas och Toulouse, som flyttade till Zoo Dvur Kralove i Tjeckien, vår 9 år gamla Borneoorangutang Storma, som flyttade till Barcelona Zoo i Spanien, samt vår 17 år gamla Sydafrikanska pälssäl Akilah som åkte till Kolmårdens Djurpark utanför Norrköping.

Flytten av de Tomas & Toulouse till Tjeckien samt Storma till Spanien är ett led i vårat avelsarbete med just dessa arter i djurparken. Både Gepard och Borneoorangutang är idag starkt hotade arter där avelsprojekten som vi deltar i kan komma att vara av stor betydelse för arternas fortlevnad i framtiden. Samtidigt innebär det också att dessa individer, nu när de utvecklats till unga vuxna, kan lämna sina föräldrar likt de hade gjort naturligt och samtidigt får möjligheten att själva reproducera sig och i Stormas fall även ta hand om ungar.

Att våran 17 år gamla pälssälshona Akilah flyttade till Kolmården var emellertid inte ett avelsbeslut utan grundar sig istället i att vi i Borås Djurpark bestämt oss för att vi inte längre skall hålla arten Sydafrikansk Pälssäl hos oss. Eftersom Akilah sedan en tid tillbaka varit ensam pälssäl kvar i vår sjö valde vi flytta henne till Kolmården när tillfället gavs. Där får hon nämligen möjlighet att leva tillsammans med andra sydafrikanska pälssälar, bland dessa en ung hanne som faktiskt är född hos oss i Borås och som flyttade till Kolmården under 2013. Vi tror att denna förändrade livssituation kommer innebära ett ökat välbefinnande för Akilah jämfört med att ”endast” dela våran sjö i Borås med tre gråsälar.

Tack vare professionella och engagerade djurvårdare och veterinärer har träning, sövning och lastning av djuren genomförts på ett effektivt och för djuren lugnt vis. Alla djuren har kommit fram till respektive destination och har börjat bo in sig i sina nya livsmiljöer vilket känns mycket glädjande! Under den första tiden efter en flytt har vi kontinuerlig kontakt med de mottagande djurparkerna för att få löpande uppdateringar kring hur djuren mår, inte minst då med hjälp av bilder och filmer. I Stormas fall har även djurvårdare följt med under transporten och funnits på plats under den första tiden i den nya anläggningen för att underlätta denna stora förändring i Stormas liv.

Dessa transporter har givetvis också föregåtts av en längre tids arbete och planering innan flyttdagen som har involverat såväl då vår egen personal som specialiserade transportföretag, avelskoordinatorer, personal i mottagande parker samt tjänstemän på flera av våra statliga myndigheter. Att organisera transport av djur mellan djurparker i Europa är således inte helt friktionsfritt, men det är en mycket viktig del av vårt ständigt pågående arbete, inte minst i fråga om att skapa och förvalta genetiskt friska och starka reservpopulationer av olika hotade djurarter inför framtiden.

Dela detta inlägget