Hoppa till huvudinnehållet

ÄLG

16 augusti, 2019

 

Jordens största hjortdjur är Sveriges största växtätare och en nyckelart i skogen. Genom sitt sätt att beta påverkar älgen tillväxten hos både örter, buskar och träd. Detta påverkar i sin tur skogens täthet och vilka växtarter som återfinns. Samtidigt är älgen en födoresurs till rovdjur såsom varg och björn.

Dela detta inlägget