Hoppa till huvudinnehållet

Bevarande och insamlingsfond

Djurparken vill genom fonden samla in pengar som ”öronmärks” för att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

Idag blir allt fler livsmiljöer utsatta för hot av olika slag eller som på många platser, speciella arter får svårt att överleva.
Detta kan bero på miljöförstöring, tjuvjakt eller att vildmarken odlas upp till produktionslandskap.

Fondens utsedda beredningsgrupp ger rekommendationer till bolagets styrelse om var och hur de donerade medlen skall fördelas.

Några av de djurarter som under åren har ingått i bevarandeprojekt och som har fått del av Borås Djurparks donerade pengar är: Gepard, Afrikansk elefant, Lejon, Schimpans, Borneo Orangutang, Afrikansk Vildhund, Bomullshuvudtamarin, Trubbnoshörning och Röd Panda.

VAR MED OCH GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Donera idag till vårt bankgiro 5327-1599
eller lägg ditt bidrag i en av djurparkens sparbössor inne i parken.

Du kan även Swisha din gåva.

Tack för din insats!