Holländsk-kanin

Holländsk kanin

Oryctolagus cuniculus domestica Dutch rabbit
Kaniner har använts som husdjur i Sverige från 1500-talet och framåt, ursprungligen som köttdjur till hushållet. Under sent 1800-tal började raser avlas fram med större fokus på utseende och temperament. Den svartvita holländska kaninen, ursprungligen från England, är en sådan ras som idag är vanlig som sällskapskanin.

Dräktig:31 dagar
Antal ungar:4-10 st
Vikt:2,5-3,2 kg
Längd:30-40 cm
Föda:Växtätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Levnadssätt

Kaniner är sociala kolonilevande djur och trivs bäst tillsammans med andra. Deras kolonier är ofta stora och indelade i mindre grupper. Både hanar och honor lever i samma koloni, honorna är oftast besläktade med varandra.