Sebramangust

Sebramangust

Mungos mungo, Banded mongoose
Sebramangusten är ett litet och till största delen rovlevande däggdjur som lever på den afrikanska savannen, precis som den nära och mer kända släktingen surikaten. Arterna har liknande beteenden och livsstil.

Dräktig:9 veckor
Antal ungar:1-6 st
Vikt:1,2 kg
Längd:48-71 cm
Föda:Köttätare
Levnadsmiljö:Savannområden
Livslängd:10-12 år

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Storlek

Sebramangusten väger ungefär 1,2 kg.

Livsmiljö

Sebramangusten lever i sociala grupper på upp till omkring 30 individer bestående av flera familjeenheter. Bon grävs snabbt ut i exempelvis övergivna termitstackar. Den karakteristiska upprättstående ställningen använder sig sebramangusten av för att undersöka omgivningen efter eventuella faror.

Föda

Sebramangusten äter främst insekter men också mindre ryggradsdjur och frukt. När giftiga ormar infångats kan sebramangusten äta dem utan att påverkas av giftet.

Hotkategori

Sebramangusten är för närvarande inte hotad. Den har en stor geografisk spridning, finns i många olika miljöer och är rikligt förekommande i skyddade områden.

Fortplantning

Sebramangusthonan är dräktig i drygt två månader och föder en till sex ungar. Honorna i gruppen föder sina ungar vid ungefär samma tidpunkt.

Visste du? I sebramangustens beteende ingår att gemensamt försvara sig mot rovdjur som är större än de själva, som t. ex. rovfåglar och schakaler. De sluter sig då samman tätt intill varandra som en slags aggressiv ”superorganism” och ­skrämmer på så sätt sin fiende. Flocken av sebramangustrar stannar sällan på ett ställe, utan drar vidare efter några dagar eller någon vecka.