Hoppa till huvudinnehållet

Sibirisk tiger

Trots tigrarnas enorma spridningsområde finns det idag ungefär bara 3000 vilda tigrar kvar av samtliga underarter av tigrar, varav ungefär 500 stycken av den -sibiriska. Den sibiriska tigern, även kallad amurtiger, är världens största kattdjur.

Hotkategori enligt IUCN
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
 • Klass Däggdjur (Mammalia)
 • Ordning Rovdjur (Carnivora)
 • Familj Kattdjur (Felidae)
 • Släkte Panthera
 • Art Panthera tigris
 • Underart P. t. altaica
Storlek

Hanar kan nå en vikt av drygt 300 kg. Honor väger sällan över 185 kg.

Livsmiljö

Den sibiriska tigern är väl anpassad att klara av stränga vintrar med mycket snö och många olika miljöer. Hanarna kan ha revir som är upp till 1 000 km2. Honornas revir är betydligt mindre.

Föda

Kronhjort och vildsvin är viktigaste bytesdjur, något som leder till problem då även människan har dessa arter som jaktbart vilt.

Livslängd

Ungefär 15 år i det vilda, 20 år i djurpark.

Hotkategori

Hotet mot tigern idag beror till stor del på vissa orientaliska kulturer där tigerns olika kroppsdelar anses ha starka hälsobringande och potenshöjande egenskaper som orsakat den besinningslösa jakten. Trots lagstiftning bedrivs därför omfattande tjuvjakt på alla underarter av tiger. Stora internationella bevarandeinsatser och ekonomiskt stöd verkar dock ha vänt trenden, även om alla tigrars livsmiljö minskat och fragmenterats (d.v.s. delats upp och gjort att avstånd och skapade barriärer mellan individer ökat). Dagens totala djurparkspopulation hyser god genetisk variation. Skött på rätt sätt kan den tjäna som genbank för framtida eventuella återutplanteringar om läget skulle förvärras.

Fortplantning

Dräktighetstiden är runt tre och en halv månad och det dröjer oftast två år mellan kullarna. Honan får vanligtvis tre ungar, men i sällsynta fall upp till sju stycken.

Visste du?

Det idag finns 6 erkända underarter av tiger: amur, indokinesisk, malaysisk, sumatra, bengalisk och sydkinesisk tiger.

3 olika underarter av tiger har på­ grund av jakt utrotats helt under 1900-talet: kaspisk, bali och javatiger. Om inte människans attityd till att jaga tiger vänder kommer fler underarter snart att försvinna!

Struts > < Sebramangust