Amurtiger

Panthera tigris altaica, Amur tiger
Trots tigrarnas enorma spridningsområde finns det idag ungefär bara 3000 vilda tigrar kvar av samtliga underarter av tigrar, varav ungefär 500 stycken är Amur tigrar. Amurtiger, även kallad sibiriska tiger, är världens största kattdjur.

Dräktig: 103 dagar
Antal ungar: 1-3 st
Vikt: 100-300 kg
Längd: 330 cm
Föda: Köttätare
Levnadsmiljö: Skogsmark
Livslängd: 15 år

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

EN
Starkt hotad (Endangered)

Storlek

Hanar kan nå en vikt av drygt 300 kg. Honor väger sällan över 185 kg.

Livsmiljö

Amurtigern är väl anpassad att klara av stränga vintrar med mycket snö och många olika miljöer. Hanarna kan ha revir som är upp till 1 000 km2. Honornas revir är betydligt mindre.

Föda

Kronhjort och vildsvin är viktigaste bytesdjur, något som leder till problem då även människan har dessa arter som jaktbart vilt.

Hotkategori

Hotet mot tigern idag beror till stor del på vissa orientaliska kulturer där tigerns olika kroppsdelar anses ha starka hälsobringande och potenshöjande egenskaper som orsakat den besinningslösa jakten. Trots lagstiftning bedrivs därför omfattande tjuvjakt på alla underarter av tiger. Stora internationella bevarandeinsatser och ekonomiskt stöd verkar dock ha vänt trenden, även om alla tigrars livsmiljö minskat och fragmenterats (d.v.s. delats upp och gjort att avstånd och skapade barriärer mellan individer ökat). Dagens totala djurparkspopulation hyser god genetisk variation. Skött på rätt sätt kan den tjäna som genbank för framtida eventuella återutplanteringar om läget skulle förvärras.

Fortplantning

Dräktighetstiden är runt tre och en halv månad och det dröjer oftast två år mellan kullarna. Honan får vanligtvis tre ungar, men i sällsynta fall upp till sju stycken.

Visste du? Det idag finns 6 erkända underarter av tiger: amur, indokinesisk, malaysisk, sumatra, bengalisk och sydkinesisk tiger. 3 olika underarter av tiger har på­ grund av jakt utrotats helt under 1900-talet: kaspisk, bali och javatiger. Om inte människans attityd till att jaga tiger vänder kommer fler underarter snart att försvinna!

Var med och gör
skillnad du också!

Djurparken vill genom Wildlife Conservation fund samla in pengar som ”öronmärks” för att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

Några av de djurarter som under åren har ingått i bevarandeprojekt och som har fått del av Borås Djurparks donerade pengar är: Gepard, Afrikansk elefant, Lejon, Schimpans, Borneo Orangutang, Afrikansk Vildhund, Bomullshuvudtamarin, Trubbnoshörning och Röd Panda.

Donera till vårt bankgiro 5327-1599, eller swisha 123 088 95 92, eller lägg ditt bidrag i en av djurparkens sparbössor inne i parken.

Tack för din insats!

Apa i ett träd