Hoppa till huvudinnehållet

Sim- och dykänder

I djurparkens fågelsjö finns flera olika arter av gäss och änder. De är några utav ungefär 150 olika arter som tillhör and- och gåsfamiljen, dit även svanar hör. Samliga arter är högst anpassade för ett liv vid vatten och har simhud mellan tårna för att kunna paddla sig framåt guppande på vattenytan.

Kortfakta
Klass Fåglar (Aves)
Ordning Andfåglar (Anseriformes)
Familj Svanar, gäss, änder (Anatidae)
Släkte Olika viltfåglar förekommer
Art Olika viltfåglar förekommer
Storlek

Vikten varierar från strax under ett kilo till två–tre kilo beroende på art.

Livsmiljö

Simänder utgörs bland annat av gräsand, bläsand och gravand, dykänder av knipa, vigg och brunand. De skiljer sig åt bland annat på följande sätt: simänder håller till på grunt vatten där de kan “tippa” och nå botten med näbben, medan dykänder dyker djupt efter sin föda. Simänder lyfter nästan rätt upp när de flyger upp från vattenytan medan dykänder först måste springa på vattnet upp mot vinden. Simänder simmar med stjärten ovan vattenytan medan dykänder håller den i vattnet.

Föda

Simänder lever mest av vegetabilisk föda, dykänder av vattendjur och musslor.

Visste du?

Det finns långt mycket fler hanar än honor hos många typer av änder? Man vet att det föds lika många av varje kön, men varför dödligheten är större hos honor har man ännu inte kommit på.

När andhonan förbereder boet inför häckning rycker hon dun från sin egen kropp. Dunen gör att äggen lättare hålls varma underifrån och ligger mjukare, så att de inte går sönder.

Fortplantning

Änder häckar i regel vid sötvatten och bygger sitt bo antingen i buskar eller i trädhål och holkar.

Livslängd

Omkring 15 år.

Hotkategori

Inga av sim- och dyk­änderna i Borås Djurpark är hotade.

Hotkategori enligt IUCN
 • Livs
  kraftig

 • Miss
  gynnad

 • Sårbar

 • Starkt
  hotad

 • Akut
  hotad

Varg > < Lodjur