Hoppa till huvudinnehållet

Sydafrikansk pälssäl

Den sydafrikanska pälssälen tillhör familjen öronsälar, vilken även omfattar de lite större sjölejonen. Arten har varit hotad av jakt, men har sedan några decennier varit fredad och idag finns över 1,5 miljon individer åter igen utmed Afrikas västra kust, från Angola ner till Sydafrika.

Kortfakta
Klass Däggdjur (Mammalia)
Ordning Rovdjur (Carnivora)
Familj Öronsälar (Otariidae)
Släkte Arctocephalus
Art A. pusillus
Underart A. p. pusillus
Storlek

Den sydafrikanska pälssälen är den största av pälssälsarterna och könen skiljer sig markant i storlek. En vuxen hane kan väga 300 kg och honan 100 kg.

Livsmiljö

Pälssälen bildar kolonier på klippor och öar ute i havet men påträffas även på fastlandets stränder. Pälssälshanarna upprättar revir under parningssäsongen och försöker locka till sig så många honor som möjligt. Under sex veckor lämnar de inte land utan vaktar aggressivt sitt harem mot rivaler.

Föda

Pälssälen äter mest olika sorters fisk och bläckfisk, men även skaldjur.

Visste du?

160 meter är ungefär så långt ner som en pälssäl kan dyka. De kan också stanna under ytan i nästan 9 minuter! För att klara det förs snabbt det inandade syret, via blodet till musklerna, där det sparas.

Den värsta fienden som pälssälar har ute i det vilda är vithaj. När de befinner sig i kolonier på land, t.ex. när de precis fått sina ungar, är även schabrakschakal och brun hyena farliga för dem.

Hos dykande djur såsom sälarna kan större mängder syre sparas än hos icke dykande arter. Syret används som bränsle för musklerna när den jagande sälen håller andan långa perioder under vattnet.

Fortplantning

Dräktighetstiden är knappt 12 månader och arten har fördröjd fosterutveckling i tre månader. Ungarna diar under ett år tills nästa unge föds, och lär sig under denna tid att äta fast föda.

Livslängd

Upp till 20 år.

Hotkategori

Vid 1900-talets början var pälssälen hotad på grund av jakt, men 1973 blev jakten kontrollerad i Sydafrika. Antalet har sedan dess ökat stadigt och arten är idag inte direkt hotad, främst på grund av sin stora geografiska spridning.

Hotkategori enligt IUCN
 • Livs
  kraftig

 • Miss
  gynnad

 • Sårbar

 • Starkt
  hotad

 • Akut
  hotad

Sydlig trubbnoshörning > < Svartvingad toko