Hoppa till huvudinnehållet

Varg

Vargen är en utpräglat social art med starka familjeband. En vargflock består av en grupp individer som är nära släkt med varandra och som leds av ett ledarpar, även kallat alfapar. I flocken råder en strikt rangordning. Det är bara alfaparet som fortplantar sig och som därmed står för flockens tillväxt.

Hotkategori enligt IUCN
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
Hotkategori enligt svenska rödalistan
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
 • Klass Däggdjur (Mammalia)
 • Ordning Rovdjur (Carnivora)
 • Familj Hunddjur (Canidae)
 • Släkte Canis
 • Art Canis lupus
 • Underart C.l. lupus
Allätare
Storlek

Hanens vikt är normalt 40–60 kg, honans 30–50 kg.

Livsmiljö

Vargen är extremt anpassningsbar, och har därför kunnat sprida sig till alla möjliga livsmiljöer utom tropisk regnskog och öken. Sett som art är den bland de allra mest spridda arterna i världen, även om den skandinaviska underarten (el. populationen) anses vara ”akut hotad”.

Föda

Under vintern jagar vargarna främst större bytesdjur, som älg. Övrig tid på året tas rådjur, mindre däggdjur och fåglar.

Livslängd

I det vilda blir vargar sällan mer än tio år gamla, i djurparker upp till 15 år.

Hotkategori

Från att nästan ha varit utrotad i vårt land ökar nu åter den svenska vargstammen. Vargens långsiktiga överlevnad är, förutom fredning, beroende av en naturlig invandring av finskryska vargar eller genom inflyttning på konstgjord väg. Redan idag är nämligen inaveln allt för hög i vargstammen. Naturlig ­invandring händer väldigt sällan, ­eftersom vandrande vargar ofta skjuts i norra Sveriges renbetesområden ­eller på andra sätt ­förolyckas innan de når mellersta Sveriges vargområde.

Fortplantning

Alfatiken löper endast en gång om året, i februari-mars. Dräktigheten varar i två månader och kullstorleken är normalt två till sex ungar. Valparna föds oftast i maj nere i en utgrävd lya och är blinda vid födseln.

Visste du?

De flesta vargar finns i Dalarna och Värmland, men det förekommer även vargar längre söderut.

Myten om den blodtörstiga vargen finns till last än idag. Trots att hunden, ”människans bästa vän”, faktiskt direkt härstammar från just vargen.

Borås Djurpark deltar i Svenska ­Djurparksföreningens bevarande­program med målsättning att hålla en sund och frisk vargstam i svenska djurparker som en genbank för framtiden.

Visent > < Lodjur