Hoppa till huvudinnehållet

Åbro donerar 100 000:- till bevarande av lejon

4 juli, 2012

De senaste åren har antalet lejon i världen minskat markant. Det afrikanska lejonet är idag listat som sårbart enligt IUCN:s rödlista över hotade arter. Uppskattningsvis finns det mellan 16,000 – 30, 000 vilda lejon i Afrika, de flesta finns i södra och östra delen av Afrika.

Tidigare i år fick Åbro upp ögonen för ett lejonprojekt i Sydafrika. Projektet innebär att genom olika sätt och medel bevara en stark och frisk lejonstam på jorden. Detta drivs av den prominente lejonforskaren Professor Paul Funston vid Tshwane University of Technology i Pretoria, Sydafrika.
För att hjälpa till bestämde sig Åbro att donera 100,000 kr till projektet. Borås Djurpark i sin tur har under många år haft intentionen att bidra med något tillsammans med andra djurparker för det afrikanska lejonet. Inom den europeiska djurparksorganisationen EAZA upprättades det för några år sedan en grupp med uppgiften att etablera ett hållbart avelsprogram för det afrikanska lejonet. Gruppens namn blev African Lion Interest Group (ALIG). Målet med gruppens arbete är att kunna etablera ett europeiskt avelsprogram med djur av känt ursprung och att samarbeta med projekt i Afrika, för att skydda den vilda lejonpopulationen som idag drastiskt minskar.

Borås Djurpark har under de senaste åren tillsammans med Ree Park Ebeltoft Safari finansierat en genetisk studie som utförts av Susan Miller med ledning av Professor Paul Funston från universitetet i Pretoria. Detta för att utreda eventuell inavelsgrad samt se över den genetiska statusen för olika lejongrupper.

Borås Djurparks uppgift blir nu att på Åbros vägnar se till att fördela pengarna på bästa sätt för att bevara det afrikanska lejonet.

Dela detta inlägget