Hoppa till huvudinnehållet

Djurvälfärd i fokus när Svenska Djurparksföreningen träffades på årskonferens i Borås

27 mars, 2019

 

 

Svenska Djurparksföreningen (SDF) bildades 1990, och den årliga konferensen är ett viktigt tillfälle för medlemmarna att träffas och utbyta erfarenheter och idéer.

I år stod Borås Djurpark värd för en tredagars årskonferens, med temat Djurvälfärd. Här fick medlemmarna, tillsammans med representanter från bl.a. Jordbruksverket och forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, tillfälle att fortsätta utveckla sitt arbete för en gemensam Djurvälfärdsstrategi. Denna strategi är tänkt att ligga som grund för föreningens olika verksamheter, samt fungera som inspiration inför framtidens djurskydd.

Föreläsare var bl.a. Helena Elofsson, djurskyddssamordnare på Jordbruksverket, som leder Dialoggrupp Djurskydd där många aktörer, bl.a. SDF, har utbyte runt aktuella och långsiktiga djurskyddsfrågor.

Linda Keeling, professor i djurvälfärd på SLU talade om de möjligheter och parametrar som används för att mäta djurvälfärd, och här framstod tydligt att begreppet ”djurpark” används för många vitt skilda verksamheter i Sverige, de flesta utan någon koppling till utbildning, bevarandearbete eller forskning.

Visste du att i Sverige finns över 300 registrerade djurparker, men bara 21 av dem (varav 19 svenska och 2 norska) ingår i Svenska Djurparksföreningen?

En djurpark kan ansöka om medlemskap i SDF, och för att erhålla detta krävs att den besiktas och godkänns med avseende på djurhållning såväl som undervisning, bevarandearbete och stöd till forskning.

Tillsammans besöks SDF:s parker av närmare 8 miljoner vuxna och barn årligen; besök som skapar ett livslångt engagemang för vilda djur hos väldigt många människor. I takt med att vi människor blir allt mer medvetna om sammanhanget mellan djur och den miljö de behöver för att fungera, ökar också förståelsen för värdet av biologisk mångfald. Här fyller djurparkerna en mycket viktig uppgift genom att ge besökarna en förståelse för hur deras val kan bidra till att påverka de vilda djurens framtid.

På detta tema talade en annan av konferensens gäster; Jesper Stagegaard, direktör för Karen Blixen Camp i Masai Mara, Kenya. Han berättade på ett inspirerande sätt hur även mindre djurparker och deras besökare kan göra stor skillnad för både det vilda djurlivet och för de människor som lever nära dem, genom riktade insatser som också omfattar skolverksamhet och utbildning av lokalbefolkningen i utsatta områden.

Bevarande var också temat för WWF:s föreläsning om projekt ”Felles Fjellrev”, där Rovdjursexpert Sandra Jönsson berättade om de samordnade insatserna som görs i Sverige och Norge för denna karismatiska art, och där SDF kan komma att fungera som en viktig aktör för bevarandearbete ex-situ (utanför det vilda) framöver.

Vid årskonferensen antog SDF två nya strategier avseende just bevarandearbete och utbildning. Dessa är framtagna efter en gedigen insats av föreningens olika arbetsgrupper, som förutom Bevarandegrupp, Forsknings- och Utbildningsgrupp också består av Djurvälfärdsgrupp, Kommunikationsgrupp och Veterinärgrupp. Du kan läsa mer på föreningens hemsida: http://svenska-djurparksforeningen.nu/

Dela detta inlägget