Gepard-projektet

En ny rapport, som publicerats i tidskriften Proceeding of the National Academy of Sciences december 2016, varnar för att geparden är på väg att bli utrotad. Geparden är världens snabbaste däggdjur och man uppskattar att det endast finns ca 7 000 geparder kvar i vilt tillstånd. I början av 1900-talet pratade man om ca 100 000,

Siffran i sig är inte det stora problemet, för ifall det hade levt 7 000 i samma område hade chansen att de skulle föröka sig sett bättre ut- Enligt undersökningen lever ungefär hälften av världens geparder i en stor stam som sträcker sig över sex länder i Afrika. I Asien är geparden redan praktiskt taget utrotad. Namibia är det land som har flest geparder med ca 2 500 djur.

Geparderna rör sig över breda områden och behöver vidsträckta ytor för att överleva. De hamnar därför långt utanför skyddade områden där de ofta råkar i konflikt med människors allt snabbare ökande behov av mark. Dessutom är gepardungarna en populär handelsvara på den svarta börsen.

Cheetah Conservation Fund (CCF)

CCF bildades 1990 och arbetar för att säkerställa en framtid för geparden och dess livsmiljö. Borås Djurpark bidrar årligen med finansiell hjälp till CCF. CCFs bas ligger i Namibia, ungefär 23 mil norr om huvudstaden Windhoek och verksamheten finansieras genom donationer. 

En viktig del av CCF:s arbete består av forskning, där bland annat gepardens levnadsvanor studeras med hjälp av radiosändare. CCF bedriver genetisk och veterinärmedicinsk forskning i samarbete med universitet och djurparker runt om i världen, samt ansvarar för den internationella stamboken för gepard.

Vissa av de geparder som omhändertas kan inte återföras till det vilda. De kan vara för unga för att återintroduceras, men även så svårt skadade att en introduktion tillbaka till vildmarken är omöjlig. Dessa individer blir tills vidare kvar i CCF:s vård och får agera som ambassadörer för arten i ett informativt och utbildande syfte.

Alla CCF:s aktiviteter sker i nära samverkan med lokalbefolkningen och markägarna. Attityder och viljan från farmarna att samarbeta med CCf är en förutsättning för att lyckas med att bevara geparden. Därför har stor energi lagts ned på att etablera så goda kontakter som möjligt med dessa människor. Vill du läsa mer kan du göra det på CCF’s hemsida www.cheetah.org.

Borås Djurpark ger årligen bidrag till CCF:s arbete för gepardens fortlevnad. Borås Djurparks donationer kommer från besökares gåvor i sparbössan inne i rovdjurshuset samt att vissa bidrar från andra organisationer och privatpersoner.

Hjälp oss rädda geparden!

Swisha din gåva till Swishnr: 123 088 95 92.
Önskar du att donera en större summa, vänligen kontakta djurparken så guider vi dig rätt.
Tack för ditt bidrag

Våra andra bevarandeprojekt

Mara-projektet

Mara-projektet

Tjuvjakten på elefanter i Afrika pågår i en takt vi sällan skådat. Den har i vissa områden reducerat antal djur med 90%. Om detta får fortsätta kan Afrikas elefanter försvinna för alltid. Borås Djurpark försöker hjälpa de människor och organisationer som arbetar med att stoppa den illegala jakten på elefanter.

Svart sulawesimakak

Svart Sulawesimakak-projektet

Av världens 21 makaker lever 7 på den indonesiska ön Sulawesi. De är alla endemiska, vilket betyder att de inte återfinns någon annanstans på planeten än på just denna ö. Svart Sulawesimakak (Macaca nigra) återfinns på öns allra nordöstligaste spets, en region som kallas Minahasa. Svart Sulawesimakak är den art som står under störst hot idag. Antalet Svarta Sulawesimakaker har minskat med upp till 90% de senaste 40 åren, inte minst på grund av jakt och skövling av regnskog. Arten klassas som akut hotad enligt den internationella rödlistan.