Bokningsvillkor Wildlife Camp

Allmänt
Priserna anges inklusive moms. Inga kortköp utanför Europa beviljas. Personer under 21 år är inte tillåtna att övernatta utan målsmans sällskap. Din bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via bokningssystem. Bekräftelse på bokningen utgörs av det bokningsnummer som skickas via e-post. Kontrollera att bekräftelsen/fakturan överensstämmer med det du bokat.

När är bokningen bindande?
Din bokning är bindande i och med att du fått en bokningsbekräftelse. Orderbekräftelsen levereras inom några minuter till vald e-postadress och visas upp i receptionen vid incheckning.

Avbokning och ombokning

  • Avbokning fram till och med 7 dygn innan ankomst – hela beloppet återbetalas.
  • Avbokning inom 7 dagar innan ankomstdag – återbetalas ej.
  • Ombokning kan ske fram till tre dygn innan ankomstdag*. Tänk på att ombokningen måste göras till datum under innevarande år.
    * I mån av plats. Vid ombokning till annat datum kan mellanskillnad tillkomma.

Vid av- och ombokning ska Borås Djurpark kontaktas via info@borasdjurpark.se. Bifoga bokningsbekräftelsen och kvittot som du fick per mejl i samband med bokningen. Återbetalning sker på samma sätt som urspungsbetalningen gjordes. Det tar vanligtvis ett par dagar innan återbetalningen syns på ditt konto.

Personuppgifter
Personuppgifter som du lämnat till oss i samband med köp kommer att användas av oss på Borås Djurpark för att vi ska kunna behålla vår relation med dig som kund. Det betyder att vi inte lämnar ut dina personuppgifter eller e-postadresser till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter. Vill du göra någon ändring i uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att skriva till oss.

Gästens ansvar
Bokaren ska behandla övernattningsanläggningen, utrustning och tillbehör med försiktighet och med avsikt att inget ska ta skada eller försvinna.  Bokaren är ansvarig för all skada och stölder orsakad av bokaren själv eller någon i dennes resesällskap under vistelsen. Det som blir förstört eller försvinner ska bokaren ersätta i sin helhet.

Bokaren och medföljande resesällskap är skyldiga till att följa övernattningsanläggningens generella villkor. Dessa kan fås vid förfrågan. Bokaren har ansvar för att teckna egen ansvarsförsäkring.

Försäkring
Beställare är ansvarig för egna, relevanta försäkringar som gäller resa och beställare, såsom rese- och fritidsförsäkring (inkl avbeställnings-skydd) och reseansvarsförsäkring. Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse har fullgott försäkringsskydd.

Force Majeure
För det fall att resan inte kan genomföras på grund utav ett hinder, utanför Borås Djurparks kontroll och som campingen inte skäligen kunde förväntats ha räknat med när avtalet ingicks vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är Borås Djurpark fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Det samma gäller även om resan inställes på grund av någon som campingen anlitat eller annan i tidigare led. Borås Djurpark reserverar sig för lagändringar och/eller prisändringar som ligger utanför deras kontroll.

Parkregler Borås Djurpark
På grund av säkerhetsskäl får följande inte medtas in på Borås Djurpark: husdjur, cykel, rollerblades, skateboard, hoverboard, grill, eller andra föremål som kan äventyra säkerheten i parken. Prata med Borås Djurparks personal om du har frågor.