Tillgänglighet för Borås Djurpark Webb

Borås Djurpark står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Borås Djurpark Webb uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Läs mer om Borås Djurpark och tillgänglighetsdatabasen

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Det finns kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Borås Djurpark Webb som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kända problem

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det finns bilder som innehåller text
 • Det finns funktioner som inte kan hanteras med tangentbord
 • Det kan finnas innehåll som ej går att nå via tangentbordet
 • Det saknas gruppering av innehåll på vissa sidor.
 • Det finns länkar som saknar länktext som anger sammanhanget
 • Det kan finnas problem att styra visst innehåll med tangentbordet.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns bilder som innehåller text
 • Det finns tillfällen då bild används istället för text.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det finns tillfällen då bild används istället för text.

Problem vid användning utan hörsel

 • Det finns bilder som innehåller text

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det finns funktioner som inte kan hanteras med tangentbord

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Borås Djurpark Webb.

Senaste bedömningen gjordes den 23 maj 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 maj 2021.