Bongo Surveillence project

Organisationen har sin bas i Kenya, och fokuserar på att övervaka och skydda de bergsskogar där den mystiska och kritiskt hotade underarten av Bongoantilop, Östlig Bongoantilop, fortfarande finns kvar. En avgörande del i vår insats är att täcka delar av kostnaderna för att ha personal i fält. Det innefattar också att kostnader för nödvändig utrustning såsom exempelvis kamerafällor för övervakning och verktyg GPS-kartläggning som används för att dokumentera platser där man hittar tecken på förekomst av Östlig Bongo. Detta är viktig information som bl.a. myndigheter använder för att prioritera rätt områden för skyddsinsatser. Personal i fält fokuserar också på att hitta och oskadliggöra illegala fällor i skogarna, såsom snaror, vilka används för jakt på vilda djur, samt att samla in prover för DNA analys genom vilka man övervakar populationens genetiska hälsa. Parallellt med fältarbete arbetar man inom organisationen också med att nå ut till lokalsamhällen med informationsinsatser för att långsiktigt motverka illegala aktiviteter och öka den lokala kunskapen om, och det lokala engagemanget för, områdets vilda djur.

Bongo Surveillence Project har också en aktiv del in återintroduktion av östlig bongoantilop från avelscenter i området. En typ av insats där samarbete också diskuteras med EAZA och det europeiska bevarandeprogrammet (EEP) för Östlig Bongo. Med färre än 100 individer i vilt tillstånd är djurparkspopulationerna kritiska för artens framtid. Våra individer och vårt avelsarbete i Borås Djurpark är givetvis en del av det europeiska bevarandeprogrammet, och även den internationella stamboken för arten, och vi följer med stort intresse hur samarbetet för framtida utväxling av djur utvecklas.

Östlig bongo

Borås Djurpark Wildlife Conservation Fund

Detta projekt är det senaste i raden av återkommande samarbeten genom Borås Djurpark Wildlife Conservation Fund där den första donationen skickades strax före jul 2021. Sedan har det följts upp med återkommande donationer de följande åren.

Hjälp oss rädda den östliga bongoantilopen

Genom en donation till Borås Djurparks bevarandefond stödjer du Bongo surveilance Project och deras omfattande arbete i Kenya! Genom att stödja fonden bidrar just DU till en naturvårdsinsats, som kan göra skillnad.

Bidra du också!

Swisha din gåva till: 123 088 9592

Östlig bongo

Våra andra bevarandeprojekt

Mara-projektet

Mara-projektet

Tjuvjakten på elefanter i Afrika pågår i en takt vi sällan skådat. Den har i vissa områden reducerat antal djur med 90%. Om detta får fortsätta kan Afrikas elefanter försvinna för alltid. Borås Djurpark försöker hjälpa de människor och organisationer som arbetar med att stoppa den illegala jakten på elefanter. 

Svart sulawesimaka

Svart Sulawesimakak-projektet

Av världens 21 makaker lever 7 på den indonesiska ön Sulawesi. De är alla endemiska, vilket betyder att de inte återfinns någon annanstans på planeten än på just denna ö. Svart Sulawesimakak (Macaca nigra) återfinns på öns allra nordöstligaste spets, en region som kallas Minahasa. Svart Sulawesimakak är den art som står under störst hot idag. Antalet Svarta Sulawesimakaker har minskat med upp till 90% de senaste 40 åren, inte minst på grund av jakt och skövling av regnskog. Arten klassas som akut hotad enligt den internationella rödlistan.