Fläckig hyena

Fläckig hyena

Crocuta crocuta, Spotted hyena
Den fläckiga hyenan är en välkänd art på den afrikanska savannen, känd dels för sin förmåga att hitta och äta as från andra djur, men också för sin skicklighet som jägare.

Dräktig:3 månader
Antal ungar:1-2 st
Vikt:45-75 kg
Längd:147-187 cm
Föda:Köttätare
Levnadsmiljö:Savannområden

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Storlek

Hanar kan väga upp till ca 65 kilo, medan honor blir något tyngre, ända upp till 75 kilo. I djurpark kan vissa bli ännu större.

Livsmiljö

Arten är en opportunist och finns i många olika naturtyper i Afrika. Flest finns dock i savannlika miljöer.

Föda

Fläckig hyena är troligen bland de mest kända asätarna. Trots ryktet som tjuvar är de inte dåliga jägare och lever mestadels på mellanstora antiloper som de själva fäller.

Hotkategori

Även om arten inte är hotad i hela Afrika börjar flera ­populationer utanför de större nationalparkerna att försvinna. Man bedömer därför att det finns ett behov av att hålla arten under uppsikt. Anledningen till nedgången är människans utbredning och därav minskat antal vilda byten. Om hyenor anfaller boskap jagas de med fällor eller förgiftat kött, vilket snabbt slår ut hela klaner på samma gång.

Fortplantning

Yngre hanar som får lämna sin grupp blir nomader och drar omkring på egen hand tills de tas upp i en ny grupp. Gruppen, som kallas klan, är en rangordningsstruktur där honor är de mest dominanta. Den hona som är lägst bland honorna i hierarkin är ändå högre än den högst rankade hanen. Den mest dominanta hanen får para sig mest. Dräktigheten är ungefär 3 månader varefter 1 –2 ungar föds. I en klan kan ibland alla honor förvara sina ungar i samma stora bohåla.

Visste du? Valpar hos fläckig hyena föds med öppna ögon och utvecklade tänder och kampen om sin ställning i flocken börjar nästan omedelbart efter födseln. Den fläckiga hyenan har tre andra nära släktingar idag brun och strimmig hyena, plus den mer avlägsna jordvargen. Historiskt har det till och med funnits hyena-arter upp till storleken av ett lejon.