Järv

Järv

Gulo gulo, Wolverine
Järven är ute i naturen en utpräglad enstöring. För det mesta äter de kadaverrester som blir kvar efter andra rovdjur och därigenom fyller de en viktig ekologisk funktion. Endast i undantagsfall, oftast när det är djup snö med skare, springer järven ikapp och dödar renar eller rådjur som då har svårare att springa ifrån järven.

Dräktig:2-3 månader
Antal ungar:2-3 st
Vikt:6-18 kg
Längd:86-130 cm
Föda:Köttätare
Levnadsmiljö:Fjäll

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Hotstatus världen

LC
Livskraftig (Least concern)

Hotstatus Sverige

VU
Sårbar (Vulnerable)

Storlek

Järven är störst bland mårddjuren. Vuxna exemplar kan väga 10–18 kg.

Livsmiljö

Järven förekommer på norra halvklotets tundra och taiga. Den lever som enstöring utom under parningssäsongen. Hanen delar sitt mycket vidsträckta revir med två till tre honor. Järven markerar sitt stora revir genom att gnida sina analkörtlar mot trädstammar och stenar.

Föda

Järvens byten utgörs främst av hare, ripor och renar, men den snyltar även på kadaver av djur som varg och andra rovdjur dödat.

Hotkategori

Efter vargen så är järven förmodligen det mest hotade av våra fyra stora rovdjur (björn, varg, lo och järv). Den fridlystes år 1969. Trots det bedrivs fortfarande tjuvjakt.

Fortplantning

Järven har fördröjd fosterutveckling, vilket är vanligt hos mårddjur. Honan är dräktig i två till tre månader och föder två till tre ungar. Ungarna stannar i lyan i ca två och en halv månader. Därefter är ungarna hos honan hela våren och sommaren och finns kvar i hennes område fram till senhösten.

Visste du? Järven skulle kunna kallas ”fjällvärldens­ hyena”, på grund av dess förmåga att ta hand om kadaver. Den är uthållig, har starka käftar och kan skickligt stycka stora djur, t.ex. renar. Myten om att järven är extremt glupsk och dödar djur i onödan kommer ifrån att den kan ta tillfället i akt att slå flera djur samtidigt då den jagar. Den kan i extrema fall ta byten som är fem gånger större än den själv. Upphittade kadaver eller dödade byten grävs ner och dit kommer järven tillbaka för att äta många gånger under vintern.