Röd panda

Ailurus fulgens, Red panda
Den röda pandan är ett rovdjur som konstigt nog i stort sett uteslutande lever på vegetabilisk föda. Trots att man ibland finner enstaka individer i tropisk skog vid bergskedjan Himalayas fot är artens vanligaste livsmiljö bambuskog uppe på sidorna av bergskedjan på mellan 1500 – 4800 meters höjd och arten är bra anpassad till kallt klimat.

Dräktig:135 dagar
Antal ungar:1-4 st
Vikt:3-6 kg
Längd:80-122cm
Föda:Växtätare
Levnadsmiljö:Bergsskog

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

EN
Starkt hotad (Endangered)

Storlek

Kroppslängden är mellan 50–70 cm, med en lång tjockhårig svans som kan vara ända upp till en halv meter lång. Svansen har ringar som är omväxlande ljust och mörkt bruna.

Livsmiljö

Röda pandor är normalt ensamlevande djur som till största delen lever i tempererade skogar i Nepal och österut, genom Burma och in i Kina vid basen av bergskedjan Himalaya.

Föda

Främst vegetabilisk föda i form av bambu och andra skott, men också bär, insekter, ägg och fåglar.

Hotkategori

Människans utbredning i den röda pandans normal livsmiljö är det största hotet i det vilda, även om också större rovdjur som mård och snöleopard är naturliga fiender. När bambuskogarna huggs bort splittras och fragmenteras områden där arten normalt lever, vilket också skapar barriärer mellan olika områden. Det lider i sin tur till en lokal inavel och de ärftliga sjukdomar som det tyvärr kan föra med sig.

Fortplantning

Normalt är parningsperioden i januari till mars och ungarna, som ofta är mellan 1–4 stycken, föds efter drygt 4 månaders dräktighet. Ungarna är hjälplösa i början och helt blinda.

Visste du? Den röda pandan normalt sett har ett lugnt beteende kan de försvara sig med långa kattlika klor. Klornas utseende och funktion gör att de också ibland kallas för “kattbjörn”. Röda pandor påminner mycket om halvbjörnar som t.ex. tvättbjörn och näsbjörn, men är inte alls nära släkt utan placeras i en helt egen taxonomisk familj.