Miljöarbete

Borås djurpark AB är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas sedan juli 2013. Årligen utförs en revision av företagets miljöarbete, vilket bidrar till att vi ständigt vill göra vårt yttersta för att minska vår miljöpåverkan. I september 2020 fick vi på nytt godkännande för vårt miljödiplom, utfärdat av Miljöstrategen i Jönköping.

Borås Djurpark har alltid värnat om miljön och strävar efter en hållbar framtid. Bara genom att besöka oss stödjer du vårt viktiga arbete för flertalet arters överlevnad, vilket är viktigt för bevarande av biologisk mångfald.

Här är några av punkterna som vi uppfyller:

  • Inköps och resepolicy som innebär att vi prioriterar miljömärkta varor och tjänster, och anpassar våra resor så den negativa miljöpåverkan minimeras.
  • En avfallsrutin som innebär att vi sorterar verksamhetens avfall så effektivt som möjligt.
  • En förteckning över samtliga kemikalier vi använder, för att kunna fasa ut de med störst miljöpåverkan.
  • Våra bilar är miljöklassade och vi använder oss av så miljövänliga bränslen som möjligt. Såsom Ecopar och Acrylatbensin.
  • Vår restaurangverksamhet säljer endast palmoljefri mat och konfektyrer.

Ladda ner Djurparkens miljöberättelse

Miljöberättelse 2019 (godkänd september 2020)

Aktiviteter för minskad miljöpåverkan

Solceller bondgårdstaket
Under våren 2018 installerades en solcellsanläggning på taket till Bondgården. Denna anläggning bidrar till uppvärmning för flera av husen och stallarna i området, vilket gör att vi kan minska på mindre hållbar energianvändning.

.

Fladdermusinventering
Det har även utförts en fladdersmusinventering av miljöförvaltningen inom djurparken, som visade att flertalet fladdermusarter finns i området. Djurparken kommer själva att bygga fladdermusholkar och sätta upp dessa inom en snar framtid.

Elbilar och el-cyklar
Flera av företagets fordon med fossilt bränsle har bytts ut mot eldrivna fordon och inom djurparken och campingen kan vi nu även ta oss fram med el-cyklar eller vanliga cyklar.

Bikupor, fjärilsrestauranger, insektshotell
Vi hyr för tillfället fyra stycken bikupor från företaget Beepartner. Dessa bikupor står synliga för publik som kan ta del av binas arbete genom att man kan kika in i kuporna och även få information om varför bin är så viktiga att bevara. I samma område som bikuporna har vi även installerat fjärilsrestauranger och insektshotell. Tanken är att vi på sikt ska utöka antalet fjärilsrestauranger och insektshotell runt om i parken.