För bevarande av hotade arter

Borås Djurpark samarbetar och stödjer organisationer som arbetar för hotade djurarter runt om i världen. Arbetet består bland annat i vård av skadade och sjuka djur, att skydda naturreservat från tjuvjägare samt att utbilda lokalbefolkningen och främja balansen mellan människa, djur och natur.

The World Zoo Conservation Strategy (WZCS) är en bevarandestrategi för världens djurparker. Denna strategi är en världsomspännande handlingsplan för seriösa djurparkers arbete med bevarandet av arter, naturliga biotoper och ekosystem.

Arbetet går ut på att bevara hotade arter, både i djurpark och i det vilda. Begreppen att verka in-situ (i det vilda) och ex-situ (utanför den naturliga miljön) blir allt vanligare i naturvårdsarbetet.

Grundläggande för bevarandearbete enligt WZCS är avel av hotade arter, information och undervisning samt forskning där nämnda saker kombinerat med rekreation är alla moderna djurparkens viktigaste arbete. Borås Djurparks arbete grundar sig på denna strategi och finns med som en röd tråd i verksamheten bl.a. i djurparkens kollektionsplan för det framtida arbetet.

Se när våra visenter flyttar till vildmarken!

Den 14 juni 2023 lastades vår visentkviga Bodette på en transport för att ge sig ut på en lite speciell resa. Hon ska nämligen tillsammans med 10 andra visenter från Europeiska djurparker flyttas hela vägen till det bergiga Azerbaijan för ett liv i det vilda! Landet är en del av visentens historiska utbredningsområde, men har inte funnits vilt där på mycket länge. Projektet, som bland annat samordnas av WWF och samarbetar med djurparkernas europeiska avelsprogram för arten, har som mål att skapa en livskraftig stam med visenter i det vilda igen. Detta är det fjärde året som djurparksvisenter skickas för utsättning i området!

I Borås Djurpark är det inte första gången vi skickar visenter för utsättning i det vilda. Flera transporter har också gått till bl.a. Rumänien! Kolla in filmen och häng med på historien om Bonnie och Bolla och deras resa till södra Karpaterna!

Bevarande och insamlingsfond

Djurparken vill genom Borås Djurparks Bevarande- och insamlingsfond för djur i det vilda, samla in pengar som oavkortat går till att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

Idag blir allt fler livsmiljöer utsatta för hot av olika slag eller som på många platser, speciella arter får svårt att överleva. Detta kan bero på miljöförstöring, tjuvjakt eller att vildmarken odlas upp till produktionslandskap.

Några av de djurarter som under åren har ingått i bevarandeprojekt och som har fått del av Borås Djurparks donerade pengar är: Östlig Bongo, Gepard, Afrikansk elefant, Lejon, Schimpans, Borneo Orangutang, Svart Sulawesimakak, Afrikansk Vildhund, Bomullshuvudtamarin, Trubbnoshörning och Röd Panda.

Var med och stöd hotade arter i det vilda!

Donera idag till vårt bankgiro 5327-1599. Du kan även Swisha din gåva till 123 088 95 92.

Våra bevarandeprojekt

Mara-projektet

Mara-projektet

Tjuvjakten på elefanter i Afrika pågår i en takt vi sällan skådat. Den har i vissa områden reducerat antal djur med 90%. Om detta får fortsätta kan Afrikas elefanter försvinna för alltid. Borås Djurpark försöker hjälpa de människor och organisationer som arbetar med att stoppa den illegala jakten på elefanter. 

Gepard-projektet

En ny rapport, som publicerats i tidskriften Proceeding of the National Academy of Sciences december 2016, varnar för att geparden är på väg att bli utrotad. Geparden är världens snabbaste däggdjur och man uppskattar att det endast finns ca 7 000 geparder kvar i vilt tillstånd. I början av 1900-talet pratade man om ca 100 000.

Svart sulawesimaka

Svart Sulawesimakak-projektet

Av världens 21 makaker lever 7 på den indonesiska ön Sulawesi. De är alla endemiska, vilket betyder att de inte återfinns någon annanstans på planeten än på just denna ö. Antalet Svarta Sulawesimakaker har minskat med upp till 90% de senaste 40 åren, inte minst på grund av jakt och skövling av regnskog.