Forskning i djurparker

Ökad kunskap och förståelse genom forskning

Mycket av den kunskap vi har om vilda och exotiska djur kommer från forskning i djurparker. Vi i Borås Djurpark tycker att det är viktigt att vi lever upp till våra åtaganden, och forskning är ett av de grundläggande fundamenten för vår verksamhet. Genom att förvalta djuren och det värdefulla biologiska materialet på ett ansvarsfullt vis bidrar vi till ökad kunskap och förståelse. Förutom vetenskapliga publikationer resulterar forskningsprojekten också i ett fördjupat intresse för djuren både hos våra besökare och hos oss som jobbar med dem.

Projekt som Borås Djurpark deltagit i

Förstå vilda tigrars fodervanor genom foderförsök i djurpark Wildlife Conservation Research Unit, Oxford/ Jan Kamler
Komparativ reproduktion vilda lodjur (SLU/ Eva Axnér)
Komparativ mun- och tandhälsa vilda lodjur (SLU/ Anna Malmsten)
Reproduktionsstudie för in-situ populationer av Afrikansk Vildhund (Oslo Universitet/ Wenche Farstad)
Epigenetiska skillnader mellan hund och varg (Linköpings Universitet/ Ann-Sofie Sundman)
Hundars påverkan av oxytocin och genvarians hos varg (Linköpings Universitet/ Mia E. Persson)
Genetiska förändringar i domesticeringen av hund från varg (Uppsala Universitet/ Maja Louise Arendt)
Skillnader i nedbrytande av stärkelse mellan hund och varg i domesticeringen (Uppsala Universitet/ Erik Axelsson)
Referens för genetiska analyser av den vilda vargpopulationen(Grimsö Forskningsstation/ Mikael Åkesson)
Referensmaterial för spårning av vilda vargar (Viltskadecenter/ Henrike Hensel)
Ögats uppbyggnad och anpassning hos olika djurarter(Witwatersrand Universitet/ J.P. Coimbra)
Hjärnans uppbyggnad och anpassning hos olika djurarter (Witwatersrand Universitet, Sydafrika/ Paul Manger)
Skillnader i hjärtats uppbyggnad och funktion mellan olika djurarter och människan (Aarhus Universitet, Danmark/ Peter Agger)
Komparativ GI-anatomi idisslare (Zürich Universitet, Schweiz/ Marcus Clauss)
Luktorganens uppbyggnad och anpassning hos olika djurarter (Lunds Universitet/ Mammalian Rhinarium Group)
Great Ape Heart Project -hjärtsjukdomar hos stora apor (Nottingham Universitet, UK/ Vicky Strong)
EAZA Biobank (Köpenhamns Universitet/ Christina Hvilsom)
Lukt och smaksinne samt beteenderelaterade funktioner hos djurparksdjur (Linköpings Universitet/ Matthias Laska)
Elefanters sömn i djurparker 
(Zürich Universitet/ Christian Schiffmann)

Frågor angående forskning?

Kontakta Veterinär Daniel Denitton: daniel.denitton@borasdjurpark.se