Gymnasium


Hit kan du komma på ett par härliga dagar för att hitta på något speciellt med din klass och samtidigt även klara av moment för olika kurser i ert gymnasieprogram. Kanske vill ni till och med vara en HEL skolvecka hos oss för att klara av alla kursmål? Är det djurs beteende som står på programmet, spännande artkunskap om våra afrikanska elefanter och andra savanndjur?

En lektion i djurparken kan fungera som ett komplement till moment som är svåra att genomföra i klassrummet. Vid bokning med någon av våra zoolärare kan du alltid diskutera om du vill ha något speciellt med under ditt besök med klassen!

Priser

Kontakta vår zooskola för aktuella priser: zooskola@boraszoo.se.
Vi återkommer så snart vi kan.  

Önskas boende rekommenderar vi Borås Camping som ligger ett stenkast från Djurparken.
Mer info på www.borascamping.com.

Brunbjörn

Etologi

Kom till djurparken och studera våra djurs beteenden! Under lektionen i etologi pratar vi om djurens olika beteenden och orsakerna till dem. Vi går igenom olika begrepp och genomför en kortare etologisk studie som ni kan jobba vidare med tillbaka på skolan. Vi kommer även titta på djurträning och prata om hur man jobbar med träning av djurparksdjuren.

Djurens utveckling och anpassningar

Djurens utveckling och anpassningar.  
Under lektionen i djurparken kommer ni få se flera av våra fantastiska arter och vi kommer prata om hur de har utvecklats genom evolutionen till de djur vi ser idag. Vi kommer besöka flera olika arter från flera olika miljöer och titta på hur de har löst olika utmaningar i sin miljö. 

Djursjukvård i djurpark

När vi kommer till parken på morgonen så vill vi förstås att våra djur ska vara friska och hälsosamma, men vad händer om olyckan varit framme eller om djuren blir sjuka? Kom till Borås Djurpark och lär er mer om hur vi arbetar för att se till att våra djur mår bra och hur vi förebygger skador för både vilda och tama djur i djurparken.

Pingvin

Biologisk mångfald & bevarandearbete

Hur viktigt är det egentligen att bevara alla dessa olika arter? Under den här lektionen går vi igenom varför det är så viktigt med biologisk mångfald och hur vi kan jobba för att bevara den.

Skräddarsydd lektion

Kanske är det så att ni har ett helt annat mål med ert besök i djurparken. Den här lektionen är till för er som inte hittat ert tema bland de färdiga lektionerna och önskar ha lektion inom ett annat ämne.

Djurparksetologi

Beteendelära i djurparksmiljö

Kom hit och studera våra djurs beteenden! Under din tid hos oss kan du studera de allra största djuren från Afrikas världsunika megafauna så som elefant och noshörning, men också de fantastiska djur som finns i Sveriges natur. På Borås Djurpark finns bl.a. brunbjörn, varg och lodjur.

Läs mer om hur etologiska studier ger ökad förståelse och kunskap, bättre djurhållning och inte minst ett rikare liv för våra djur!

Brunbjörn

Innehåll 1-dagars:

Etologins grundläggande termer och historia och den praktiska grunden till träning av djur. Metodiken kring en objektiv etologistudie åtföljs av teori ute i parken hos några av våra djur.

Innehåll 2-dagars:

Etologins grundläggande termer med exempel ute i parken och grunden till hur man idag tränar djur. Praktiska exempel på hur träning av djur hjälper djurvårdare i deras arbete med farliga djur. Jämförande etologistudie med miljöberikningstema och ett exempel på hur klassen/gruppen sammanställer data vetenskapligt!

Till lärare

Vår guidning kan fungera som ett komplement till saker som är svåra att genomföra i klassrummet. Vid bokning med någon av våra zoolärare kan du alltid diskutera om du vill ha något speciellt med under ditt besök med klassen!

Djursjukvård i djurpark

När vi kommer till parken på morgonen så vill vi förstås att våra djur ska vara friska och hälsosamma, men vad händer om olyckan varit framme eller om djuren blir sjuka? Kom till Borås Djurpark och lär er mer om hur vi arbetar för att se till att våra djur mår bra och hur vi förebygger skador för både vilda och tama djur i djurparken.

Miljöberikning och hägndesign i djurpark

Aktivering och sysselsättning i praktiken

Borås djurpark kan stoltsera med de största djuren i Sverige, nämligen den Afrikanska elefantflocken. Lär er mer om hur man skapar en miljö där elefanter och andra djur ska trivas och hur man håller säkerhet för djurvårdare och djur på en hög nivå när man jobbar med farliga djur.

Västafrikansk scimpans

Innehåll 1-dagars:

Miljöberikningens grunder och metodik, enkla exempel på berikning ute i våra anläggningar och genomgång av exempel på modeller för hur man kan studera olika sorters djur.

Påfågel

Innehåll 2-dagars:

Miljöberikningens grunder och metodik. Tillämpning av miljöberikning i våra anläggningar bl.a. i vårt elefanthus där även noshörning och giraff håller till. Hägndesign: hur tillämpar man tanken kring en arts naturliga beteenden vid byggnation av nya djurparksanläggningar. Hur håller man det säkert för djur och djurvårdare när man jobbar med farliga djur? Praktiska moment ute parken med eget arbete och uppföljning.

Biologisk mångfald och bevarandearbete

På Borås Djurpark finns de bland en massa djur från Afrika och Norden. Möt allt från de största av både de nordiska och Afrikanska djuren till de lite mindre. Giraff, elefant, noshörning, brunbjörn, älg, varg och lodjur är några smakprov på djur som du möter i detta utbildningspaket.

Innehåll 1-dagars:

Östlig bongo

Alternativ 1:

Förmiddag med möten av Nordiska djur och eftermiddag med Afrikanska. Vi pratar om arterna, djurvårdarens arbete och problematik i djurens miljö och arternas bevarandestatus och problematik i bevarandearbetet.

Varg

Alternativ 2:

Heldag ihop med våra Nordiska djur. Vi lägger fokus på vargfrågan idag, bevarandestatus hos våra utrotningshotade arter samt rovdjursproblematik och status hos de nordiska djuren.

Boreneoorangutang

Alternativ 3:

Heldag ihop med våra Afrikanska djur. Lektioner kring hur populationer av djur inom bl.a. mega faunan (giraff, noshörning, elefant) påverkats av människan och statusen för djuren i djurparker. Vi besöker parkens vildhundar och jämför varg- och vildhundspolitiken samt diskuterar in-situ och ex-situ begreppen i avseende på bevarande av geparder.

Innehåll 2-dagars:

Vi lägger två dagar med mycket tid ute i parken tillsammans med våra Nordiska djur där vi pratar varg- och vildhund och jämför både beteende och problematik. Vi besöker elefanthuset och pratar status, problematik och bevarande av elefant, noshörning och giraff samt diskuterar skötsel och djurvårdarens vardag när denne jobbar med ”megadjur”. Mer fokus läggs på diskussionen kring bevarande av nordiska arter och problematik och lösningar kring detta ämne.

Läs mer om våra utbildningar för djurparksutbildningar och grundskoleutbildningar.