Hoppa till huvudinnehållet

Upphittade vilda djur

Rör inte djurungar i naturen och försök inte själv att ta hand om ett vilt djur!

Många hör av sig till oss angående vilda djur och djurungar. Vi förstår att tanken är god och att man vill hjälpa. Men i de allra flesta tillfällen så behövs inte mänsklig hjälp -tvärtom. Insatserna ökar oftast både dödligheten samt förlänger lidandet genom stress hos de vilda djuren. Djurungarna är nästan aldrig övergivna, utan vår närvaro hindrar föräldradjuren från att våga sig fram.

För att ta hand om friska eller skadade vilda djur (oavsett om det gäller en fågelunge, en björn, en ekorre eller något annat) krävs specialkunskaper och särskilda tillstånd. Det är enligt lag dessutom förbjudet och straffbart att som privatperson hantera/”ta hand om” vilda djur mer än 48 timmar. Den tiden är avsedd för ”upphittaren” att få kontakt med och överlämna djuret till en specialutbildad viltrehabiliterare som är godkänd av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Denne kan i sin tur kontakta veterinär om det behövs. Det innebär alltid en stress för vilda djur att hanteras av människor och detta skall man bara göra efter noga överväganden om artens hotstatus och om individen är ”biologiskt värdefull”.

Så rör inte djurungar i naturen! Om du redan har gjort det, så lägg tillbaka dem där du hittade dem, även om du har rört vid dem. Chansen för djuret att överleva är större då. En annan viktig sak att komma ihåg och acceptera är att många djur och djurungar dör i naturen utan att det är något konstigt med det; djur blir föda till andra djur och det är en del av det naturliga kretsloppet.

Vid frågor om upphittade och/eller skadade vilda djur kontakta KFV (Katastrofhjälp Fåglar och Vilt). Det är en rikstäckande godkänd organisation för viltrehabilitering. Läs mer på deras hemsida: www.kfv.se

I Borås Djurpark tar vi inte emot upphittade och/eller skadade vilda djur; framför allt på grund av risken för smittspridning till våra hotade djurarter som vi har och som vi samarbetar omkring i globala bevarandeprogram.

2020-07-30 / Therese Hård, Zoologisk Chef; Leg.veterinär