Brunbjörn

Brunbjörn

Ursus arctos, Brown bear
Brunbjörnen är Skandinaviens största rovdjur. Arten är dock inte uteslutande rovlevande, utan en typisk allätare som gärna äter både myrägg och bär, eller till och med betar frodigt gräs. Trots att den är mycket storvuxen och har ett ganska klumpigt utseende är den vig, smidig och snabb.

Dräktig:2-3 månader
Antal ungar:1-4 st
Vikt:100-300 kg
Längd:150 cm
Föda:Allätare
Levnadsmiljö:Skogsmark

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Hotstatus världen

LC
Livskraftig (Least concern)

Hotstatus Sverige

NT
Nära hotad (Near threatened)

Storlek

Vuxna hanar väger 150–300 kg och honor 100–200 kg. Medelstorleken minskar från norr till söder och från öster till väster över artens totala utbredning.

Livsmiljö

I Skandinavien är brunbjörnen i huvudsak ett skogsdjur som idag bebor våra nordliga barrskogar, men som förr även fanns i Sydsveriges lövskogar. Björnar är för det mesta ensamlevande djur med undantag för honor med ungar. Under vintern lägger sig björnen i ett ide och sover. Själva idet kan vara en grävd håla under en sten, rotvälta eller stubbe. Tiden för sömnen avgörs mycket av väderlek och dagsljus. Björnar långt norrut tenderar att sova längre än björnar söderut.

Föda

Brunbjörnen är en allätare som beroende på säsong livnär sig på bland annat kött, fisk, insekter, bär, örter, rötter, myror samt as. Under hösten äter björnen nästan oavbrutet för att bygga upp näringsdepåer inför den stundande övervintringen.

Hotkategori

Globalt sett är brunbjörnen inte hotad.

Fortplantning

Björnen har den lägsta förökningstakten av Sveriges däggdjur. Honor blir könsmogna vid fyra års ålder, men de flesta föder sina första ungar vid en ålder av sex år. De föds inne i idet mitt i vintern och kullstorleken är en till fyra ungar, där varje unge bara väger 300–500 g. När de kommer ut från idet på våren väger de 3–4 kg.

Visste du? Brunbjörnen parar sig under våren och trots att fosterutvecklingen pågår i 2-3 månader så föds inte ungarna förrän under vintern, när brunbjörnarna är i idet. Detta beror på att de har fördröjd fosterutveckling, vilket innebär att honan har ett befruktat ägg i sig som väntar på att utvecklas. När ungarna föds är de ungefär lika stora som ekorrar. På grund av honans feta mjölk så växer de snabbt och när ungarna lämnar idet för första gången väger de mellan 3-4 kg.