Knubbsäl

Phoca vitulina, Harbor seal
Knubbsälen söker främst föda i kustnära vatten och dyker normalt 15-20 minuter åt gången. Sälar har många fysiologiska anpassningar för att kunna dyka under längre tidsperioder, bland annat genom syrelagring i musklerna. Trots det riskerar knubbsälen att drunkna då de till exempel fastnar som bifångst i fiskenät.

Dräktig:11 månader
Antal ungar:1 st
Vikt:80-140 kg
Längd:120-190 cm
Föda:Fiskätare
Levnadsmiljö:Skärgårdsmiljö
Livslängd:25-35 år

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Storlek

En vuxen knubbsälshane kan bli 190 cm lång och väga upp till 140 kg, medan honan blir som mest 165 cm lång och väger ca 90 kg.

Livsmiljö

Knubbsälar lever naturligt längs kuster, exempelvis utanför Sveriges kust. De tillbringar en hel del tid åt att simma och då framför allt leta föda. Något som de också gör mycket är att vila. Det gör de på klippor, sanddynor och på vintern även på isflak.
De är ensamlevande, men samlas i större grupper under vissa tider av året.

Föda

Knubbsälarna letar föda främst i relativt grunda vatten, eller nära öar. Man har dock sett dem dyka till 800 meters djup. Knubbsälarna äter flera olika arter av fiskar, exempelvis laxfiskar, torskfiskar, plattfisk, men de kan också äta bläckfiskar och kräftdjur. När de jagar brukar de vara under vattnet i ca 15–20 minuter.

Hotkategori

Knubbsälarna minskade kraftigt i antal under 1900-talet, på grund av jakt, överfiske och miljögifter. Idag räknas de dock som livskraftiga, men deras största hot är fortfarande miljögifter, överfiske, samt sjukdomar.

Fortplantning

Knubbsälshonor har en dräktighetstid på 11 månader. Knubbsälen är självständig men ses ofta vila med andra knubbsälar. Kutar föds på kobbar och skär i maj-juni. redan efter ett par timmar följer kuten honan ned i vattnet och diar henne i upp till en månad.

Visste du? Till skillnad från andra sälarter så föds knubbsälar utan den embryonala pälsen och är därmed redo att ge sig ner i vattnet strax efter födseln. Kuten stannar med sin mamma i ca 3-4 veckor. Mjölken som honan ger sin kut är så fet att kuten får ett kraftigt späcklager, vilket gör att kuten klarar sig under tiden som den lär sig att jaga.