Hoppa till huvudinnehållet

Gråsäl

Gråsälen i Östersjön utgör en isolerad population, men det finns även två andra betydligt större populationer ute i Atlanten.

Hotkategori enligt IUCN
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
Hotkategori enligt svenska rödalistan
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
 • Klass Däggdjur (Mammalia)
 • Ordning Rovdjur (Carnivora)
 • Familj Öronlösa sälar (Phocidae)
 • Släkte Halichoerus
 • Art Halichoerus grypus
Storlek

Gråsälen är vår största sälart. En vuxen gråsälshane kan väga drygt 300 kg, medan honan väger ca 150 kg.

Livsmiljö

Gråsälar i Östersjön trivs bäst i skärgårdsmiljö och vid klippiga kuster. De är flocklevande och en hane har oftast flera honor. I februari–mars beger sig honorna upp på packisen och föder sina kutar. Under tre veckor stannar sälhonorna med sina kutar, sedan lämnar honorna kutarna åt sitt öde och ansluter sig till hanarna för att para sig på nytt.

Föda

Gråsälen äter i första hand fisk av varierande slag. Den håller gärna till vid älvmynningar och jagar vandrande laxar.

Livslängd

Ungefär 35–40 år.

Hotkategori

Trots att gråsälen fridlystes 1974 fortsatte stammen att minska på grund av höga halter av miljögifter i Östersjön. Man uppskattade att hälften av alla vuxna gråsälshonor hade sammanväxningar på livmodern vilket gjorde dem sterila, och återväxten blev därmed starkt hotad. Idag är situationen betydligt ljusare: halten av gifter har minskat och sälstammen ökat.

Fortplantning

Gråsälshonor har en dräktighetstid på 11,5 månader och har fördröjd fosterutveckling. När ungen föds är den vit och pälsen saknar den vattenavstötande förmåga som behövs för ett liv i vatten. Det dröjer dock inte längre än ungefär tre veckor innan den typen av päls växer ut.

Visste du?

I 20 minuter kan gråsälen vara under vatten­ytan utan att andas.

10 kilo är vikten för en ­nyfödd gråsäl, men på fyra till sex veckor ökar vikten till hela 60 kg, eftersom den får så extremt fet mjölk.

Järv > < Brunbjörn