Visent

Visent

Bison bonasus, European bison
Visenten, Europas egen bisonoxe, fanns efter senaste istiden på stora delar av kontinenten, även här uppe i Sverige. Intensiv jakt utrotade visenten från Skandinavien. Man kan lätt tänka sig att ett sådant stort djur, dessutom i flock, kraftigt förändrade utseendet i de marker där de betade jämfört med hur svensk natur ser ut idag.

Dräktig:8-9 månader
Antal ungar:1-2 st
Vikt:0,3-1 ton
Längd:150-200 cm
Föda:Växtätare
Levnadsmiljö:Skogsmark
Livslängd:20-24 år

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

NT
Nära hotad (Near threatened)

Storlek

Visenten är det största landdjuret i Europa och kallas också europeisk bison. Hanen väger 800–1 000 kg, honan 500–600 kg.

Livsmiljö

Visenten lever i skogar som har rikligt med undervegetation och närhet till vatten. Vintertid lever visenten i hjordar på 5–30 djur. På våren delas hjordarna upp i grupper med dels vuxna tjurar, dels kor med kalvar. Under parningssäsongen förflyttar sig tjurarna mellan grupperna med korna, och det är då våldsamma strider kan uppkomma.

Föda

Visenten äter gräs, örter, lav, mossor, bark och kvistar från buskar och träd.

Hotkategori

De vilda visenterna i Europa utrotades praktiskt taget helt under 1920-talet. Kvar fanns endast ett 50-tal djur i tyska, polska och svenska djurparker. Dessa individer har använts för att återuppbygga stammen som idag lever i Östeuropa, främst i Polen, och f.d. Sovjetunionen. Skansen och Avesta Jernverk spelade tidigt en betydande roll i avelsarbetet som påbörjades redan 1929. Hotkategorin har i praktiken flyttats från ”Utdöd i det vilda” till ”Sårbar”; alltså en klar förbättring!

Fortplantning

Honan är dräktig i åtta till nio månader och föder en eller två kalvar.

Visste du? De tydligaste skillnaderna mellan en visent och en amerikansk bisonoxe är: Mankhöjd – visenten är högre. Svans – visentens svans är längre. Vikt – Amerikansk bison är mycket kraftigare och tyngre. Horn – visentens horn pekar uppåt, bisonoxens pekar framåt. Flera visenter från Borås Djurpark har åter satts ut i naturen, både i Polen och i Rumänien.