Lodjur

Lynx lynx, Lynx
Lodjuret är det största kattdjuret i Europa och det enda vilda kattdjuret i Skandinavien. Det kännetecknas av sina örontofsar och den korta svansen och att det är avsevärt mycket större än tamkatten.

Dräktig:62 dagar
Antal ungar:1-6 st
Vikt:10-25 kg
Längd:80-130 cm
Föda:Köttätare
Levnadsmiljö:Skogsmark

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Hotstatus världen

LC
Livskraftig (Least concern)

Hotstatus Sverige

VU
Sårbar (Vulnerable)

Storlek

Ett vuxet lodjur kan väga ungefär 18–25 kg.

Livsmiljö

Lodjur återfinns i bergiga skogsområden och numera även i fjällnära områden. Det lever ensamt, och honan och hanen träffas vanligtvis endast under kort tid i samband med parningen. Lodjur är nattaktiva och ligger gärna i “daglega” på en klippa för att ha god utsikt över grannskapet. Revirstorleken bestäms av tillgången på föda, och kan vara så stort som 10 000 km2.

Föda

Lodjur är i likhet med de flesta andra kattdjur inte speciellt uthålliga jägare utan måste smyga sig nära och överraska bytet för att lyckas ta det. Den viktigaste födan är rådjur och ren, men även hare, skogsfågel och smågnagare ingår som bytesdjur.

Hotkategori

Lodjuret har jagats av människan, mest för det fina skinnets skull. Sjukdomar som rävskabb och kattpest har också bidragit till lodjurets tillbakagång, men på senare år har stammen långsamt ökat igen. 2010 fanns ungefär 1 500 st lodjur i Sverige.

Fortplantning

Dräktighetstiden är cirka två månader, och honan får en till sex ungar en gång per år. När ungarna föds är de blinda och väger runt 300 g.

Visste du? Lodjurets vinterpäls är ordentligt mycket tjockare än sommarpälsen och tjockleken gör att pälsens mönstring och utseende skiljer sig ganska så mycket mellan vinter och sommar. Lodjur är duktiga på att jaga och döda renar, vilket gjort att man blivit tvungen att jaga lodjur i renbetesområdet för att minska antalet rivna och dödade renar.