Hoppa till huvudinnehållet

Svart Sulawesimakak-projektet

Av världens 21 makaker lever 7 på den indonesiska ön Sulawesi. De är alla endemiska, vilket betyder att de inte återfinns någon annanstans på planeten än på just denna ö. Svart Sulawesimakak (Macaca nigra) återfinns på öns allra nordöstligaste spets, en region som kallas Minahasa. Svart Sulawesimakak är den art som står under störst hot idag. Antalet Svarta Sulawesimakaker har minskat med upp till 90% de senaste 40 åren, inte minst på grund av jakt och skövling av regnskog. Arten klassas som akut hotad enligt den internationella rödlistan.

Under 2018 valde Borås djurpark att starta ett samarbete med organisationen Selamatkan Yaki. Selamatkan Yaki är en naturvårdsorganisation som arbetar för artens framtid på Sulawesi. Deras arbete bedrivs i och omkring naturreservatet Tangkoko – Batuangas på nordöstra delen av ön där den sista livskraftiga populationen av Svart Sulawesimakak finns idag.

Parallellt med direkt naturskyddsarbete har Selamatkan Yaki även startat upp flera viktiga projekt utanför naturreservatet Tangkoko – Batuangas för att motverka dessa problem.

• Utbildning – I samarbete med lokala skolor arbetar Selamatkan Yaki för att främja kunskap och respekt för de vilda djuren hos områdets barn och unga.

• Hållbar försörjning – Genom ett hållbarhetsprojekt testar man nya odlingstekniker för att på sikt kunna minska jordbrukets påverkan på regnskogen samtidigt som människor ges möjligheter till försörjning. 

För att nå lyckade resultat som naturvårdsorganisation behöver man på detta sätt arbeta parallellt med naturskydd, forskning, utbildning och hållbar utveckling.

Under 2018 har Borås djurpark samlat in pengar som går till Selamatkan Yaki och hittills har donationerna använts till att bygga upp ett utbildnings och informationscenter.

 

Genom en donation till Borås Djurparks bevarandefond stödjer du Selamatkan Yaki och deras omfattande arbete på Sulawesi! Genom att stödja fonden bidrar just DU till en naturvårdsinsats, som kan göra skillnad.

BIDRA DU OCKSÅ!

Swisha din gåva till: 123 088 9592