Hoppa till huvudinnehållet

Bevarandearbete

Borås Djurpark samarbetar och stödjer organisationer som arbetar för hotade djurarter runt om i världen. Arbetet består bland annat i vård av skadade och sjuka djur, att skydda naturreservat från tjuvjägare samt att utbilda lokalbefolkningen och främja balansen mellan människa, djur och natur.

The World Zoo Conservation Strategy (WZCS) är en bevarandestrategi för världens djurparker. Denna strategi är en världsomspännande handlingsplan för seriösa djurparkers arbete med bevarandet av arter, naturliga biotoper och ekosystem.

Arbetet går ut på att bevara hotade arter, både i djurpark och i det vilda. Begreppen att verka in-situ (i det vilda) och ex-situ (utanför den naturliga miljön) blir allt vanligare i naturvårdsarbetet.

Grundläggande för bevarandearbete enligt WZCS är avel av hotade arter, information och undervisning samt forskning där nämnda saker kombinerat med rekreation är alla moderna djurparkens viktigaste arbete. Borås Djurparks arbete grundar sig på denna strategi och finns med som en röd tråd i verksamheten bl.a. i djurparkens kollektionsplan för det framtida arbetet.

Bevarandearbetet av hotade arter sker inom nationella och internationella avelsprogram. Nationellt sker det genom Svenska Djurparksföreningen (SDF) som bedriver 5 projekt av hotade arter, varav Borås Djurpark deltar i varg-, björn- och lo-projektet. Övriga projekt rör fjälluggla och vit stork. Idén med dessa projekt är att de samtliga är ovanliga i nordisk natur och att det pågår forskningsprojekt eller annan typ av in-situ-verksamhet på arten.

Internationellt sker avelssamarbeten och samordning främst genom den Europeiska djurparksföreningen med namnet European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). För tillfället finns ungefär 180, i olika utsträckning, hotade arter inom European Endangered Species Programmes (EEP). Borås Djurpark deltar i 14 av dessa avelsprogram. EEP-program är koordinerade och rekommendationer för en god avel av de olika hotade arterna uppnås genom ett ideellt och hängivet engagemang från professionella medarbetare runt om i Europas djurparker.

Borås Djurpark har även sju arter inom European StudBook-projekt, där deras tillstånd i det vilda anses så pass allvarligt att det förs en stambok inför eventuell uppgradering till EEP i framtiden.

Hos de djur som ingår i avelsprojekten finns de symboler som syns nedan med antingen EEP:s symbol (noshörning med unge) eller SDF:s symbol (björnhona med unge).