Hoppa till huvudinnehållet

Borås Djurparks bevarande och insamlingsfond

Att du som besökare i Borås Djurpark bidrar till att bevara hotade djurarter i internationella avelsprogram är välkänt för de flesta. Något som kanske är mindre känt, men som vi kommer berätta mycket mer om framöver, är att du också kan bidra till djurparkens arbete och stöd till insatser direkt på plats i det vilda. När vi samlar in medel för att kunna stötta konkreta bevarandeprojekt för djur i det vilda är det flera aspekter som är viktiga: engagemanget måste vara ett långsiktigt samarbete och det måste vara något som även skapar möjligheter för de människor som bor i området. Fattigdom är till stor del orsak till såväl tjuvjakt och illegal skogsavverkning som konflikter mellan lokalsamhällen och de vilda djuren som finns där.  De pengar som vi samlar in måste också kunna spåras så att man säkrar att varje insamlad krona används på ett effektivt sätt. Detta kräver kännedom om, och möjlighet att påverka, de områden i världen dit man riktar sina insatser. Därför har vi skapat Borås Djurparks Bevarande- och Insamlingsfond: med målet att förbättra situationen för djur i det vilda. Vi använder våra specialkunskaper i kombination med engagerade hjärtan och tillsammans med er besökare gör vi skillnad för de vilda djuren på riktigt. Sedan fonden lanserades 2017 har vi jobbat med events och information i djurparken med målsättningen att samla in pengar till förmån för utvalda etablerade naturvårdsorganisationer, samt sprida kunskap om det arbete som bedrivs.

I nuläget har vi två större samarbeten genom fonden, Mara Elephant Project (MEP) i Kenya och Selamatkan Yaki (SY) i Indonesien.

Mara Elephant Project verkar i ett masaiägt landområde i anslutning till den stora nationalparken Masai Mara. Här har man tidigare haft stora problem med tjuvjakt på elefanter. Ett av våra primära mål de senaste åren har varit att stötta finansiering av en helikopter i området, något som har underlättat arbetet mot tjuvjakt och gett goda resultat med kraftigt minskat antal tjuvjagade elefanter.

    

Selamatkan Yaki är en organisation som verkar på den indonesiska ön Sulawesi, med den kritiskt hotade primaten Svart Sulawesi makak i fokus. Denna art har vi hos oss i Borås Djurpark som en viktig reservpopulation, då det bara finns cirka 3000 djur kvar i det vilda. Under de senaste åren har donationer från vår bevarandefond gått till utveckling av ett utbildningscenter för barn och unga i naturreservatet, samt till projekt med fokus på att skapa hållbara möjligheter för lokalsamhällena att livnära sig utan att utnyttja regnskogen i samma utsträckning som man traditionellt har gjort.

Coronapandemin hotar naturvårdsinsatser över hela världen. När turismen minskar försvinner en betydelsefull del av inkomstkällan till bevarandearbete. Tillsammans med ökande fattigdom tär det på naturresurserna i många områden. Det är därför viktigt att vi fortsätter arbetet på plats i det vilda, och under 2021 kommer vi med mer information om aktuella och kommande projekt i Bevarandefonden. Håll utkik och tack för att du engagerar dig tillsammans med oss. För frågor om Bevarandefondens arbete se mer på vår hemsida eller kontakta: info@borasdjurpark.se.