Hoppa till huvudinnehållet

Afrikanskt lejon

Få djurarter är så väl kända som det afrikanska lejonet med hanarnas karakteristiska huvudman. De är också unika bland kattdjuren på grund av att de är sociala och lever i löst sammanhängande flockar.

Hotkategori enligt IUCN
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
 • Klass Däggdjur (Mammalia)
 • Ordning Rovdjur (Carnivora)
 • Familj Kattdjur (Felidae)
 • Släkte Panthera
 • Art Panthera leo
Storlek

Lejonet är Afrikas största rovdjur och vuxna hannar kan ibland nå en vikt på över 250 kg. Honorna är avsevärt mindre med en vikt som sällan överstiger 150 kg.

Livsmiljö

Lejonet lever ute på den öppna eller trädbevuxna savannen. Flera närbesläktade honor med ungar i olika åldrar håller ihop i en väl sammansvetsad grupp ihop med en eller flera obesläktade hanar.

Föda

Lejon jagar antiloper, sebror och andra hovdjur, men äter ibland också as beroende på tillgången av bytesdjur. Honorna sköter jakten och samarbetar med att fälla bytet. Hannarnas roll är att vakta såväl det nedlagda bytet som gruppens medlemmar, och se till så att rivaliserande hannar inte försöker döda gruppens ungar.

Livslängd

Lejon lever 12–15 år, men i djurpark kan de leva upp till 20 år.

Hotkategori

Afrikas lejon finns ofta i skyddade områden, men även i dessa förekommer tjuvjakt. Världens djurparker försöker nu samarbeta i att skapa livskraftiga bestånd av bland annat det indiska lejonet, som är en underart av det afrikanska lejonet.

Fortplantning

Lejonets parningstid är inte säsongsbunden. Som regel är den dominante hanen far till gruppens alla ungar. Honan är dräktig i ungefär tre och en halv månader och föder två till fyra ungar.

Visste du?

Lejonet ofta kallas ”Djurens konung” på grund av hanarnas stora man som pryder huvudet som en krona?

Hanens funktion är att skydda flockens honor och därigenom har han, eller ibland flera hanar, chansen att få para sig. Genom att många gånger under dygnets mörka timmar ryta en serie entoniga, djupa rytanden håller hanen andra grupper eller ensamma hanar borta från flocken. Studier visar också att honor och ungar i ­gruppen känner sig mer trygga när ­deras egen hane ryter, medan ­främmande hanars vrål gör dem mer nervösa.

Afrikansk stäppelefant >