Hoppa till huvudinnehållet

Västafrikansk schimpans

Med undantag av dvärgschimpansen är schimpansen människans närmaste nu levande släkting. Vår likhet är i många avseenden slående – några exempel är den människolika ansiktsmimiken, intelligensen och den praktiska förmågan att lösa problem samt tillverka verktyg.

Hotkategori enligt IUCN
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
 • Klass Däggdjur (Mammalia)
 • Ordning Primater (Primates)
 • Familj Människoapor (Hominidae)
 • Släkte Pan
 • Art Pan troglodytes
 • Underart P.t. verus
Storlek

Upprättstående är schimpansen ungefär 1,5 m och vikten är 45–80 kg.

Livsmiljö

Schimpanser spenderar lika mycket tid i träden som på marken, men sover och äter mest uppe i träden. De lever i regnskogsmiljö i samhällen på 15–120 djur som delvis nyttjar överlappande hemområden, trots att alla individer i samhället sällan påträffas tillsammans. Den västafrikanska schimpansen har överlappande områden men andra underarter och finns främst i länder från Guinea i väst till Nigeria i öst.

Föda

Schimpansen är huvudsakligen vegetarian, men äter även insekter och kan aktivt jaga och döda t.ex. babianer då den söker kött att äta.

Livslängd

Ungefär 30 år i det vilda, i djurpark upp till 50 år.

Hotkategori

Eftersom schimpanser fortplantar sig så långsamt hotas deras tillväxttakt av skogsskövling, som ofta sker illegalt. De hotas också av tjuvjakt där schimpanser och andra däggdjursarter hotas av den ökande olagliga handeln med “bushmeat”, eller djungelkött. Vuxna schimpanser dödas, medan ungarna fångas och hålls som husdjur tills de blir könsmogna och farliga för människor. Risken finns då att de tragiskt nog delar samma öde som sina föräldrar.

Fortplantning

Honan blir könsmogen vid åtta till tio års ålder, och är dräktig i åtta månader. Att en hona är brunstig ser man genom den kraftiga könsuppsvällningen i baken. Omvårdnaden av ungarna liknar den hos människa i det att ungen är beroende av modern under lång tid.

Visste du?

Små schimpansungar lär sig att fungera socialt i sin grupp genom att observera och imitera de äldre schimpanserna. Genom detta kan mer avancerade beteende-repertoarer läras ut. På detta sätt bildas en kultur inom schimpansgruppen, något som annars ofta bara förknippas med arten människa.

Borås Djurparks schimpanser hade okänt ursprung fram till 2012 då en mångårig genetisk studie bland Europas djurparker kunde visa på att de kommer ifrån den västafrikanska underarten? Det är viktigt för djurparkernas bevarandearbete.

Sebramangust > < Påfågel