Boreneoorangutang

Borneoorangutang

Pongo pygmaeus, Bornean orangutan
Orangutang betyder ”skogsmänniska” på malaysiska och de är de enda nu levande så kallade människoapor som förekommer utanför Afrika. Det finns två arter: borneo- och sumatraorangutang. Arterna är mer avlägset släkt med varandra än t.ex. schimpans och dvärgschimpans.

Dräktig:254 dagar
Antal ungar:1 st
Vikt:30-85 kg
Längd:1-1,4 m
Föda:Växtätare
Levnadsmiljö:Regnskog

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

CR
Akut hotad (Critically Endangered)

Storlek

Orangutangens vikt är 30–85 kg. Honan väger knappt hälften så mycket som hanen. Äldre hanars utseende kan förändras och de får då stora kindvalkar och en kindpåse.

Livsmiljö

Orangutanger lever till skillnad från de flesta andra apdjur ensamma istället för i grupp. Trots sin storlek och relativt klumpiga utseende är orangutangen nästan uteslutande trädlevande. Natten tillbringas i ett bo som byggs av hopvikta grenar och blad. Även ett tak konstrueras vid behov, vilket gör orangutanger till mer avancerade bobyggare än övriga apor. Boet används som regel bara en natt.

Föda

Merparten av födan utgörs av vilda frukter, löv och skott, men även larver, ägg.

Hotkategori

Orangutangen fanns tidigare över stora delar av Sydostasiens fastland och övärld, men finns nu bara kvar i Borneos och Sumatras regnskogar. Skövling av regnskog och jakt är de största hoten mot orangutangens överlevnad.

Fortplantning

Orangutanghonan blir könsmogen vid ungefär åtta års ålder och kan sedan föda en unge med fyra till sex års intervall. Hon är dräktig i nio månader.

Visste du? 45 000 borneo­orangutanger fanns kvar när man senast inventerade arten. Det betyder att minst 50% av hela arten försvunnit de sista 60 åren. Utrotningstakten är extremt snabb, främst på grund av palmoljeindustrin. Den vegetabiliska oljan används i otaliga mat- och nyttoprodukter här i västvärlden.

Orangutanger är duktiga att tillverka föremål, precis som schimpansen. Deras tålamod är också något bättre än schimpansens, vilket gör att de kan samla material under lång tid.