Rödfotad skogssköldpadda

Chelonoidis carbonarius, Redfooted tortoise
Den rödfotade skogssköldpaddan lever i täta skogar och torra gräsmarker. De äter en variation av föda främst frukter, men även kadaver. I det vilda har de en viktig roll som frö-spridare från växterna de äter. Den rödfotade skogssköldpaddan hotas av habitatförstörelse och att människor jagar dem för köttets skull.

Dräktig:117-158 dagar till kläckning
Antal ungar:2-15 st
Vikt:2-15 kg
Längd:30-50 cm
Föda:Allätare
Levnadsmiljö:Regnskogs- och savannområden

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Storlek

Som fullvuxna får de en skallängd på ca 30-50 cm och väger mellan 2- 10 kg.

Livsmiljö

Den rödfotade skogssköldpaddan är marklevande i regnskogs- och savannområden i Central och Sydamerika.

Föda

De äter främst frukter och andra växtmaterial, men kan också ibland äta kadaver.

Hotkategori

De är ej bedömda på IUCN redlist hotkategori, men hotas i det vilda av habitatförstörelse, jakt och av sällskapsdjursindustrin. De är skyddade av handelsregler (CITES) men smuggling av vilda individer sker.

Fortplantning

Hanarna lockar till sig honor via ljud och huvudrörelser. Brottningsmatcher mellan hanar kan uppstå när de konkurrerar om honorna.  Efter parning lägger honan 2-15 ägg åt gången i sitt grävda bo i marken, det är honans storlek som avgör hur många ägg hon lägger. Parning sker året runt och honorna kan lägga ägg i flera omgångar. Könen styrs av den omgivande temperaturen i boet.

Visste du? Den rödfotade sköldpaddan har ett mycket bra färgseende och luktsinne, medan deras hörsel är sämre. När de ska kommunicera med varandra använder de sig av olika typer av huvudrörelser och nickningar. Endast vid parning kan man höra hanarna låta för att locka till sig honor. Hanen kan också spåra en hona flera km genom att följa hennes doft i avföringen.