Hoppa till huvudinnehållet

Svart sulawesimakak

Den svarta sulawesimakaken, eller svartapan som den också kallas, är en art bland 21 olika typer av makaker. Huvudsakligen finns makakapor spridda i hela Asien, med speciellt många arter finns representerade på den stora ön Sulawesi i Indonesien.

Hotkategori enligt IUCN
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
 • Klass Däggdjur (Mammalia)
 • Ordning Primater (Primates)
 • Familj Markattartade apor (Cercopithecidae)
 • Släkte Macaca
 • Art Macaca nigra
Allätare
Storlek

Hanen väger 10 kg, honan 6 kg.

Livsmiljö

Den svarta sulawesimakaken är en såväl marklevande som trädklättrande skogsinnevånare. I likhet med Sulawesis övriga makaker påträffas den ofta i bergsregnskogarnas klippsluttningar där grottor och klippskrevor utgör lämpliga skydd. Flockar på över 25 individer har rapporterats men vanligen lever sulawesimakaker i strikt hierarkiska familjegrupper om 5–15 medlemmar.

Föda

Olika växter, men även musslor, snäckor, kräftor etc.

Livslängd

Ungefär 18 år i det vilda, i djurpark 25 år.

Hotkategori

Antalet sulawesimakaker har minskat drastiskt, vilket beror på intensiv skogsskövling, uppodling och jakt. Idag fångas de även in för att bli husdjur och en ny guldgruveindustri har också blivit en fara för många arter då tungmetaller slipper ut och förgiftar miljön.

Fortplantning

Honan föder en unge efter fem och en halv månaders dräktighet. Parningstiden beror till stor del på födotillgången.

Visste du?

Ön Sulawesi där sulawesimakaken lever är den elfte största ön i världen. Trots det är många arter på ön starkt hotade idag.

Hos apor är kommunikationen mellan gruppmedlemmar extremt viktig. Relationerna sköts genom en bred repertoar av sociala beteendemönster, bland annat putsning, läten, minspel och kroppsspråk.

Makaker är de enda apor förutom människan som regelbundet brukar fånga mat ifrån havet och tål salt mat i högre utsträckning.

Sydlig trubbnoshörning > < Större flamingo