Svart sulawesimaka

Svart sulawesimakak

Macaca nigra, Crested black macaque
Den svarta sulawesimakaken, eller svartapan som den också kallas, är en art bland 21 olika typer av makaker. Huvudsakligen finns makakapor spridda i hela Asien, med speciellt många arter finns representerade på den stora ön Sulawesi i Indonesien.

Dräktig: 6 månader
Antal ungar: 1 st
Vikt: 5-15 kg
Längd: 45-60 cm
Föda: Allätare
Levnadsmiljö: Regnskog
Livslängd: 18 år

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

EN
Starkt hotad (Endangered)

Storlek

Hanen väger vanligtvis omkring 10 kg, honan 6 kg.

Livsmiljö

Den svarta sulawesimakaken är en såväl marklevande som trädklättrande skogsinnevånare. I likhet med Sulawesis övriga makaker påträffas den ofta i bergsregnskogarnas klippsluttningar där grottor och klippskrevor utgör lämpliga skydd. Flockar på över 25 individer har rapporterats men vanligen lever sulawesimakaker i strikt hierarkiska familjegrupper om 5–15 medlemmar.

Föda

Olika växter, men även musslor, snäckor och kräftor.

Hotkategori

Antalet sulawesimakaker har minskat drastiskt, vilket beror på intensiv skogsskövling, uppodling och jakt. Idag fångas de även in för att bli husdjur och en ny guldgruveindustri har också blivit en fara för många arter då tungmetaller slipper ut och förgiftar miljön.

Fortplantning

Honan föder en unge efter cirka sex månaders dräktighet. Parningstiden beror till stor del på födotillgången.

Visste du? Ön Sulawesi där sulawesimakaken lever är den elfte största ön i världen. Trots det är många arter på ön starkt hotade idag. Hos apor är kommunikationen mellan gruppmedlemmar extremt viktig. Relationerna sköts genom en bred repertoar av sociala beteendemönster, bland annat putsning, läten, minspel och kroppsspråk. Makaker är de enda apor förutom människan som regelbundet brukar fånga mat ifrån havet och tål salt mat i högre utsträckning.

Var med och gör
skillnad du också!

Djurparken vill genom Wildlife Conservation fund samla in pengar som ”öronmärks” för att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

Några av de djurarter som under åren har ingått i bevarandeprojekt och som har fått del av Borås Djurparks donerade pengar är: Gepard, Afrikansk elefant, Lejon, Schimpans, Borneo Orangutang, Afrikansk Vildhund, Bomullshuvudtamarin, Trubbnoshörning och Röd Panda.

Donera till vårt bankgiro 5327-1599, eller swisha 123 088 95 92, eller lägg ditt bidrag i en av djurparkens sparbössor inne i parken.

Tack för din insats!

Apa i ett träd