Gyllene kokoigiftgroda

Phyllobates terribilis, golden poison frog
Den gyllene kokoigiftgrodan är världens giftigaste ryggradsdjur. Giftet får de i sig från en specifik art skalbaggar som de äter. De lever i ett mycket begränsat område i låglandet Colombia. Skogsskövling och föroreningar på grund av gruvdrift och besprutningar på odlingar hotar deras framtid i det vilda. 

Dräktig:11-12 dagar till kläckning
Antal ungar:8-18 st
Vikt:30 g
Längd:40-47 mm
Föda:Insektsätare
Levnadsmiljö:Regnskog

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

EN
Starkt hotad (Endangered)

Storlek

Den Gyllene kokoigiftgrodan är en av de största pilgiftsgrodarter i världen. De blir mellan 4-4,7 cm i kroppslängd.

Livsmiljö

Marklevande i regnskogen i ett litet område i Colombia vid floden Rio Saija utrinningsområde.

Föda

De är insektsätare och äter i huvudsak myror, skalbaggar och andra små ryggradslösa djur. I det vilda får de i sig sitt gift från skalbaggar i familjen borstbaggar (Melyidae).

Hotkategori

Arten är starkt hotad i det vilda på grund av skogsskövling, föroreningar på grund av gruvdrift och besprutningar på odlingar i området. Den säljs också som sällskapsdjur i Europa och USA och skyddas av handelsregler (CITES) men viss smuggling sker ändå.

Fortplantning

I den fuktiga regnskogen lägger honan sina ägg gömda under löv på marken. När ynglen kläcks efter 11-12 dagar klättrar de upp på hanens rygg och han bär dem upp i träd. Där släpper han dem i en hålighet med vatten som ynglen får utvecklas i till vuxna individer.

Visste du? Den gyllene kokoigiftgrodan är världens giftigaste ryggradsdjur. De är 20 gånger giftigare i det vilda än den näst giftigaste grodan. De producerar ca 1ml av giftet och en dos kan döda mellan 10-20 vuxna människor. I Sydamerika är det enbart tre arter av pilgiftsgrodor, varav gyllene kokoigiftgrodan är en av dem, som används av urbefolkningen till pilgift och alla tre arter utsöndrar samma typ av gift.