Vithandad gibbon

Vithandad gibbon

Hylobates lar, White-handed gibbon
Gibbonapor tillhör Sydosasiens regnskogar där de högt uppe i träden lever i livslånga parförhållanden. Paret inleder gryningen med högljudda sångduetter för att markera sitt revir, hålla inkräktare borta och förstärka banden mellan sig.

Dräktig:6 månader
Antal ungar:1 st
Vikt:4-8 kg
Längd:40-50 cm
Föda:Växtätare
Levnadsmiljö:Regnskog

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

EN
Starkt hotad (Endangered)

Storlek

Gibbonens vikt är 4–8 kg. Svans saknas.

Livsmiljö

Gibboner lever nästan uteslutande uppe i regnskogarnas trädkronor. De är otroliga akrobater och rör sig snabbt från träd till träd med sina special­anpassade långa armar med händer som anpassats­ att likna flexibla krokar, för att ytterligare öka trädklättrings-förmågan.

Föda

Gibboner är några av de mest kräsna apdjuren när det gäller föda. De äter mogen frukt och unga lövskott, men även insekter, ägg och fåglar.

Hotkategori

Gibboner var förr talrika i Sydostasiens regnskogar, men har decimerats kraftigt främst genom skogsavverkning och jakt.

Fortplantning

Honan föder en unge vartannat eller vart tredje år efter en dräktighet på sex månader. Ungarna stannar hos familjen tills de blir könsmogna vid 6–8 års ålder. Detta gör att en gibbonfamilj består av mamma och pappa samt i bästa fall tre till fyra ungar.

Visste du? Hos många arter gibboner så skvallrar deras hårfärg inte bara om arten, utan också om ålder och kön. Hos vithandad gibbon är dock könen normalt väldigt lika och den färgskillnad som finns hos Borås Djurparks individer kan komma utav att de tillhör två olika delpopulationer med något annorlunda färgsättning.