Elandantilop

Taurotragus oryx, Common eland
Elandantilopen är världens största antilop. Stora hanar som väger upp emot ett ton får en mörkare, nästan grå päls, vilken är mycket mörkare än honornas och de får också en större dröglapp under hakan.

Dräktig:8-9 månader
Antal ungar:1 st
Vikt:390-940 kg
Längd:125-183 cm
Föda:Växtätare
Levnadsmiljö:Savannområden

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Storlek

Honor väger runt 300-600 kg, medan hanar är större och kan i extrema fall väger över 900 kg.

Livsmiljö

Elandantilopen föredrar öppna savanner, halvöknar eller ursprunglig torrskog. I gynnsamma livsmiljöer förekommer löst sammansatta elandhjordar på flera hundra individer, även om gruppstorleken normalt är betydligt mindre. Dess sammansättning tycks inte styras av någon striktare social organisation. Vuxna tjurar håller sig inte med revir. Kalvarna försvaras kollektivt av de vuxna djuren mot lejon och andra rovdjur – en typ av socialt beteende som annars är mycket ovanligt hos antiloper.

Föda

Elandantilopen är påfallande anpassningsbar till olika sorters vegetabilisk föda, och är därför anpassningsbar till många olika miljöer.

Hotkategori

Elandantilopen har i sentid trängts tillbaka hårt av människan. Arten föds upp kommersiellt i Sydafrika och Zimbabwe eftersom den växer snabbare än tamboskap och har mjölk med högre protein- och fettinnehåll.

Fortplantning

Honan är dräktig i omkring åtta till nio månader och föder normalt en kalv. Parningstiden är som mest intensiv under regnsäsongen.

Visste du? Elandantilopen är den långsammaste antilopen och kommer ”bara” upp i hastigheter på 40 km/h, som de dock kan hålla långa sträckor. Vid långa sprinter kan en elandantilop tåla att deras kroppstemperatur höjs hela 7 grader. Förmågan att tåla höga kroppstemperaturer gör dem, liksom flera andra antilopsläktingar, extremt tåliga emot hetta. Elandantiloper är också, med tanke på sin storlek, extremt goda höjdhoppare och kan komma över hinder som är 2,5 meter.