Stegosaurus

Tungviktare med liten hjärna, Stegosaurus armatus
Det går inte att förväxla Stegosaurus med någon annan dinosaurie. Stegosaurus var underlig på många sätt. Huvudet var mycket litet jämfört med resten av djuret och dess hjärna var exceptionellt liten. Den vägde inte mer än 80 gram trots att Stegosaurus vägde 3,5 ton som vuxen.

Vikt:3,5 ton
Längd:9 m
Föda:Växter
Fyndplats:Nordamerika & Portugal
Levnadsperiod:151-99 miljoner år sedan

Dinosaurie med näbb

Det lilla huvudet hölls lågt, nära marken vilket gjorde det lätt för den att äta av de lågvuxna växterna, vilka de mer högresta växtätarna hade svårare att nå. Precis som Styracosaurus så hade denna dinosaurie en näbb. Näbben hade inte stor bitkraft, men var ett bra hjälpmedel när låga växter knipsades av. Växterna maldes sedan ner mellan de små kindtänderna. Det märkligaste med Stegosaurus var dock de stora, tunna, triangelformade plåtar som stack ut från hals, rygg och stjärt. Dessa plåtar var hudklädda benplattor liknande krokodilens pansar och var inte heller de i kontakt med skelettet. De 17-22 plåtarna var snett förskjutna från varandra och överlappande. De största satt över Stegosaurus höftparti. Plåtarna kan ha utgjort skydd mot angripare.

Visste du? Bakbenen var mycket längre än frambenen vilket tillsammans med den krumma ryggen gav Stegosaurus ett puckelryggigt utseende. På grund av benens byggnad och skillnad i längd, mellan fram och bakben, kunde Stegosaurus inte röra sig speciellt snabbt, och kom troligen inte upp i högre ”hastighet” än 6-7 km/tim.

Effektfull stjärt

Man har funnit spår av blodkärl i fossil av plåtar. Man tror därför att de också användes till temperaturreglering. Plattorna gjorde även att dinosaurien såg högre och mer skrämmande ut inför angripare och konkurrerande artfränder. Eventuellt kunde Stegosaurus också låta plåtarna bli röda genom att låta blod strömma igenom dem och på så sätt attrahera partners. Längst ut på stjärten fanns fyra, upp till en meter långa, taggar som utgjorde ett effektivt försvarsvapen mot angripande rovdinosaurier.