Tyrannosaurus

Dinosauriernas konung, Tyrannosaurus rex
Tyrannosaurus betyder ”Tyrannödla” och denna gigant gjorde verkligen skäl för namnet. Den var en jägare och ett enormt rovdjur som man tror var våldsammare än någonting som någonsin levt på Jorden. De mycket kraftiga käkarna på det upp till 1,5 m långa huvudet hade ett 60-tal upp till 30 cm långa tänder (inklusive rötterna) som kunde slita loss köttstycken och krossa ben. De byttes successivt ut allt eftersom de slets ner.

Vikt:6-7 ton
Längd:12-13 m
Föda:Kött
Fyndplats:Nordamerika
Levnadsperiod:68-65,5 miljoner år sedan

Välutvecklad hjärna

Tyrannosaurus hade det kraftigaste bettet av alla landlevande djur som man känner till och bakbenens klor var stora och skarpa. Förutom dessa dödliga vapen hade Tyrannosaurus en stor och välutvecklad hjärna, ett mycket välutvecklat luktsinne och framåtriktade ögon. Allt detta gjorde denna jättelika rovödla till en fruktad jägare.

Visste du? Tyrannosaurus gick framåtlutad och kroppsvikten balanserades av den relativt långa och kraftiga stjärten. Den stora rovödlan tog sig fram enbart med hjälp av de mycket kraftiga bakbenen. Frambenen var små men starka och hade bara två fingrar. De nådde inte fram till munnen och forskarna är ännu inte säkra på hur armarna användes.

Fjädrar för kamouflage

Man anser att Tyrannosaurus växte mycket långsamt tills den blev 14 år gammal och vägde då cirka 1 800 kg. De följande fyra åren ökade den i snitt 600 kg per år för att därefter åter ha en mycket långsam tillväxttakt fram till sin död i 30-årsåldern då den vägde ca 7 ton. Man har nyligen kommit fram till att denna stora skräcködla hade fjädrar – precis som fåglarna. Man vet dock ännu inte var de var placerade på kroppen och vad de användes till. Det kan ha varit till kamouflage, isolering, skrämsel eller till uppvisning i samband med parningen.