Afrikansk dvärgget

Afrikansk dvärgget

Capra aegagrus hircus African pygmy goat
Geten är ett av våra allra äldsta husdjur och var förr vanlig i Sverige. Getter var billiga att hålla och gav mjölk, kött och päls för husbehov. Den Afrikanska dvärggeten härstammar från norra Afrika och har genom mindre storlek och lugnt humör idag framförallt blivit mycket populär som sällskapsdjur.

Dräktig:150 dagar
Antal ungar:1-3 st
Vikt:20-35 kg
Längd:40-60 cm
Föda:Växtätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Levnadssätt

Getter är sociala flocklevande djur. Flocken består av grupper av getter och deras killingar. Bockar är ensamlevande och söker upp flocken under brunsten.