Klövsjöfår

Capra aegagrus hircus African pygmy goat
Denna lantras härstammar ifrån Klövsjö i Jämtland. Klövsjöfåren är kulliga (saknar horn) samt övervägande vita eller svarta med vita inslag på ben och huvud. Pälsen kan växa ner till marken och ullen av ryatyp var förr en värdefull resurs som kunde spinnas, tovas och förvandlas till olika hantverksföremål.

Dräktig: 145 dagar
Antal ungar: 2-3 st
Vikt: 45-80 kg
Längd: 55-70 cm
Föda: Växtätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

CR
Akut hotad (Critically Endangered)

Levnadssätt

Får är sociala flockdjur. Ett antal närbesläktade tackor och deras lamm bygger upp flocken. Baggarna lever inte tillsammans med tackorna utan lever ensamma om det inte är parningstid.

Var med och gör
skillnad du också!

Djurparken vill genom Wildlife Conservation fund samla in pengar som ”öronmärks” för att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

Några av de djurarter som under åren har ingått i bevarandeprojekt och som har fått del av Borås Djurparks donerade pengar är: Gepard, Afrikansk elefant, Lejon, Schimpans, Borneo Orangutang, Afrikansk Vildhund, Bomullshuvudtamarin, Trubbnoshörning och Röd Panda.

Donera till vårt bankgiro 5327-1599, eller swisha 123 088 95 92, eller lägg ditt bidrag i en av djurparkens sparbössor inne i parken.

Tack för din insats!

Apa i ett träd