Klövsjöfår

Ovis aries Klövsjö sheep
Denna lantras härstammar ifrån Klövsjö i Jämtland. Klövsjöfåren är kulliga (saknar horn) samt övervägande vita eller svarta med vita inslag på ben och huvud. Pälsen kan växa ner till marken och ullen av ryatyp var förr en värdefull resurs som kunde spinnas, tovas och förvandlas till olika hantverksföremål.

Dräktig:145 dagar
Antal ungar:2-3 st
Vikt:45-80 kg
Längd:55-70 cm
Föda:Växtätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

CR
Akut hotad (Critically Endangered)

Levnadssätt

Får är sociala flockdjur. Ett antal närbesläktade tackor och deras lamm bygger upp flocken. Baggarna lever inte tillsammans med tackorna utan lever ensamma om det inte är parningstid.