Minigris

Sus scrofa domestica Mini-pig
Tamgrisen härstammar från vildsvinet och övergången från vilda svin till tama grisar tros ha startat i Mellanöstern för över 9000 år sedan. Framförallt har grisen varit en källa till kött, så även idag. I modern tid har andra varianter, såsom minigrisen avlats fram. Deassa är mer anpassade som sällskapsdjur.

Dräktig: 115 dagar
Antal ungar: 3-10 st
Vikt: 40-70 kg
Längd: 30-50 cm
Föda: Allätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Levnadssätt

Grisar är sociala flockdjur. Flocken kan bestå av tre till fyra suggor med sina kultingar. Oftast är dessa suggor besläktade med varandra. Galten lever ensam och söker bara upp suggorna under parningstiden.

Var med och gör
skillnad du också!

Djurparken vill genom Wildlife Conservation fund samla in pengar som ”öronmärks” för att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

Några av de djurarter som under åren har ingått i bevarandeprojekt och som har fått del av Borås Djurparks donerade pengar är: Gepard, Afrikansk elefant, Lejon, Schimpans, Borneo Orangutang, Afrikansk Vildhund, Bomullshuvudtamarin, Trubbnoshörning och Röd Panda.

Donera till vårt bankgiro 5327-1599, eller swisha 123 088 95 92, eller lägg ditt bidrag i en av djurparkens sparbössor inne i parken.

Tack för din insats!

Apa i ett träd