Minigris

Sus scrofa domestica Mini-pig
Tamgrisen härstammar från vildsvinet och övergången från vilda svin till tama grisar tros ha startat i Mellanöstern för över 9000 år sedan. Framförallt har grisen varit en källa till kött, så även idag. I modern tid har andra varianter, såsom minigrisen avlats fram. Deassa är mer anpassade som sällskapsdjur.

Dräktig:115 dagar
Antal ungar:3-10 st
Vikt:40-70 kg
Längd:30-50 cm
Föda:Allätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Levnadssätt

Grisar är sociala flockdjur. Flocken kan bestå av tre till fyra suggor med sina kultingar. Oftast är dessa suggor besläktade med varandra. Galten lever ensam och söker bara upp suggorna under parningstiden.