Svensk blå anka

Svensk Blå Anka

Anas platyrhynchos domesticus Swedish blue duck
Tamankans förfader är gräsanden. I början på medeltiden började man i Sverige hålla ankor som husdjur och många lokala raser utvecklades. Den svenska blå ankan härstammar ifrån västkusten från Skanör i söder till Göteborg i norr, och karakteriseras främst av blå fjäderdräkt med vit-/blå spräckliga och svarta inslag.

Dräktig:28 dagar till kläckning
Antal ungar:8-13 st
Vikt:2,5-4 kg
Längd:30-40 cm
Föda:Växtätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

EN
Starkt hotad (Endangered)

Levnadssätt

Andhanar kallas andrik och andhonor för anka, ungarna kallas för ällingar. De bildar par under häckningsperioden, men bland tama ankor kan en andrik ha flera ankor.