Väneko

Bos taurus Väne cattle
Vänekon härstammar från Väne-Ryr socken i gränslandet mellan Västergötland, Dalsland och Bohuslän. Där fanns en besättning som hållits isolerad i över hundra år utan inblandning av moderna mjölkkoraser. En historisk rest av den behornade sydsvenska allmogekon. Färgvariationen är stor men vit rygg med röda eller svarta sidor är vanligt.

Dräktig: 280 dagar
Antal ungar: 1 st
Vikt: 400-600 kg
Längd: 120-150 cm
Föda: Växtätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

CR
Akut hotad (Critically Endangered)

Levnadssätt

Kor är sociala flockdjur. En flock består av 10–15 individer med närbesläktade kor och deras kalvar. Tjurarna lever ensamma utanför parningstiden, unga tjurar kan bilda egna grupper.

Var med och gör
skillnad du också!

Djurparken vill genom Wildlife Conservation fund samla in pengar som ”öronmärks” för att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

Några av de djurarter som under åren har ingått i bevarandeprojekt och som har fått del av Borås Djurparks donerade pengar är: Gepard, Afrikansk elefant, Lejon, Schimpans, Borneo Orangutang, Afrikansk Vildhund, Bomullshuvudtamarin, Trubbnoshörning och Röd Panda.

Donera till vårt bankgiro 5327-1599, eller swisha 123 088 95 92, eller lägg ditt bidrag i en av djurparkens sparbössor inne i parken.

Tack för din insats!

Apa i ett träd