Gotlandskanin

Oryctolagus cuniculus domestica Gotland rabbit
Gotlandskaninen är en rest av den gamla svenska lantraskaninen och härstammar från ett fåtal besättningar som upptäcktes på Gotland på 1970-talet. Rasen beskrivs som livlig och nyfiken, växer långsammare än moderna köttraskaniner och kan ha en varierande färgteckning.

Dräktig: 31 dagar
Antal ungar: 4-10 st
Vikt: 2-4 kg
Längd: 40-50 cm
Föda: Växtätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

EN
Starkt hotad (Endangered)
Gotlandskanin

Levnadssätt

Kaniner är sociala kolonilevande djur och trivs bäst tillsammans med andra. Deras kolonier är ofta stora och indelade i mindre grupper. Både hanar och honor lever i samma koloni, honorna är oftast besläktade med varandra.

Var med och gör
skillnad du också!

Djurparken vill genom Wildlife Conservation fund samla in pengar som ”öronmärks” för att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

Några av de djurarter som under åren har ingått i bevarandeprojekt och som har fått del av Borås Djurparks donerade pengar är: Gepard, Afrikansk elefant, Lejon, Schimpans, Borneo Orangutang, Afrikansk Vildhund, Bomullshuvudtamarin, Trubbnoshörning och Röd Panda.

Donera till vårt bankgiro 5327-1599, eller swisha 123 088 95 92, eller lägg ditt bidrag i en av djurparkens sparbössor inne i parken.

Tack för din insats!

Apa i ett träd