Huskatt

Huskatt

Felis silvestris catus Domesticated cat
Tamkatten härstammar från den afrikanska vildkatten och är ett av våra vanligaste sällskapsdjur. Katten är självständig och ofta tydligare förbunden med platser än enskilda personer. Mycket tyder på att samlevnad mellan katt och människa startade då jordbrukarsamhällets sädesförråd drog till sig gnagare och blev eftertraktade jaktmarker.

Dräktig:65 dagar
Antal ungar:1-10 st
Vikt:3-4,5 kg
Längd:35-50 cm
Föda:Köttätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)
Huskatt

Levnadssätt

Katter är i grunden ensamlevande, men de kan samlas i större antal om tillexempel tillgången på föda är god.