Alpacka

Vicugna pacos Alpaca
Alpackan är precis som den större släktingen lamadjuret ett sydamerikanskt kameldjur. Alpackan tros härstamma från den vilda vikunjan och lamadjuret från den vilda guanacon, men då korsningar skett genom historien är ursprunget ibland omdebatterat. Alpackan är avlad för att producera ull men hålls också som sällskaps- och betesdjur.

Dräktig: 350 dagar
Antal ungar: 1 st
Vikt: 60-80 kg
Längd: 80-100 cm
Föda: Växtätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Levnadssätt

Alpackan är ett typiskt flockdjur och måste leva tillsammans med andra alpackor. Den mest betydelsefulla flocken är haremsgruppen. Den består av en vuxen hingst, ett antal ston och deras föl. Unga hingstar kan bilda egna grupper och äldre hingstar lever ensamma om de inte har en grupp med ston.

Var med och gör
skillnad du också!

Djurparken vill genom Wildlife Conservation fund samla in pengar som ”öronmärks” för att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

Några av de djurarter som under åren har ingått i bevarandeprojekt och som har fått del av Borås Djurparks donerade pengar är: Gepard, Afrikansk elefant, Lejon, Schimpans, Borneo Orangutang, Afrikansk Vildhund, Bomullshuvudtamarin, Trubbnoshörning och Röd Panda.

Donera till vårt bankgiro 5327-1599, eller swisha 123 088 95 92, eller lägg ditt bidrag i en av djurparkens sparbössor inne i parken.

Tack för din insats!

Apa i ett träd