Påfågel

Påfågel

Pavo cristatus, Indian peafowl
Påfågeln är känd för hanarnas enorma stjärtfjädrar och lever i vilt tillstånd i skogsområden i Pakistan, Indien och på Sri Lanka, men finns också inplanterad i många botaniska trädgårdar och parkområden runt om i världen.

Dräktig:28-30 dagar till kläckning
Antal ungar:4-6 st
Vikt:2,5-6 kg
Längd:90-230 cm
Föda:Allätare
Levnadsmiljö:Skogslandskap

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Storlek

Påfågelhanen väger 4–6 kg, honan 2,5–4 kg. Endast hanen har den långa stjärten.

Livsmiljö

I det vilda lever fågeln i små grupper, ofta bestående av en hane och tre till fem honor. Trots sina långa stjärtfjädrar kan påfågeln flyga och övernattar uppe i träd. Påfågelns höga jamande rop fungerar som en effektiv varningssignal vid fara – även för de andra djuren i skogen.

Föda

Påfågeln äter frön, bär, insekter och ormar.

Hotkategori

Påfågeln är fredad i sitt naturliga utbredningsområde och det är förbjudet att exportera påfågelfjädrar från Indien. Dessutom är påfågeln vanlig som prydnadsfågel över hela världen och därför inte hotad.

Fortplantning

Påfågelshanen spelar och imponerar på honor genom att lyfta upp och breda ut sina stjärtfjädrar som en stor solfjäder. Honan bygger sitt bo bland löv på marken i tät växtlighet. Hon lägger fyra till sex ägg och ruvar dem i fyra veckor. Ungarna följer modern i åtta veckor innan de blir självständiga.

Visste du? Påfågeln sägs ha transporterats till Europa redan 450 år f.Kr. och att det var rika greker i Aten som prydde sina trädgårdar med den vackra fågeln. Påfågelhanens enorma stjärtfjädrar är ett resultat av en väldigt skev sexuell ­selektion hos arten under många miljoner år. Fjädrarnas skönhet ska med andra ord skvallra för honan om hur bra hanen är att skaffa mat och klara sig från faror och därigenom vara en bra potentiell far till framtida ungar. Hanars tävling om honor är vanlig i ­djurriket, men har nått en extrem ­variant i och med den oproportionellt stora fjäderskruden.